امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کانون فارغ التحصیلان

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس یک موسسه غیر انتفاعی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و رسمی می باشد که در مورخ 15/11/83 افتتاح شد و در تاریخ 15/2/84 کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود این کانون به هیچ یک از احزاب ، گروه ها و جمعیت های سیاسی و ......

وابستگی نداشته و صرفا در راستای تحقق اهداف خود و در چار چوب وظایف مندرج در اساسنامه خود فعالیت می نماید هدف کلی از تاسیس این موسسه تحکیم روابط دوستانه دانشگاهی ، تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی تخصصی اعضای کانون می باشد.