امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

امور مشمولین

امور مشمولین دانشگاه در طبقه دوم ساختمان اداری واقع شده است و مسئولیت این قسمت از حوزه دانشجویی بر عهده سر کار خانم طاهره عباس زاده می باشد.

 

شرح وظايف امور مشمولين:

1- مشاركت در امر ثبت نام و پذيرش دانشجويان ذكور و بررسي وضعيت نظام وظيفه آنها

2- ارائه نامه به دانشجويان مشمول جهت اخذ مجوز ثبت نام موقت از دفاتر خدمات ا لكترونيك انتظامي در بدو ورود به دانشگاه

3- پيگيري صدور معافيت تحصيلي از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا

4- ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل، انصرافي و اخراجي جهت معرفي به دفاترخدمات الكترونيك انتظامي

5- كنترل وضعيت تحصيلي دانشجويان مشمول در ترم آخر سنوات قانوني تحصيل

6- صدور گواهي جهت اخذ مجوز افزايش سنوات تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي براي دانشجويان مشمولي كه در سنوات قانوني تحصيل موفق به اتمام دوره نشده اند

7- صدور گواهي جهت خروج از كشور دانشجويان مشمول با عناوين زيارتي، سياحتي، علمي و ورزشي

8- مكاتبه با سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت اخذ تاييديه انواع كارت هاي معافيت و ساير امور

9- پاسخ به استعلام هايي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا و يا ساير دانشگاه ها و مراكز آموزشي انجام مي گيرد.

10- كنترل و تاييد كليه مكاتبات با سازمان مركزي دانشگاه، منطقه و يا موارد مطروحه در كميسيون موارد خاص دانشگاه در خصوص دانشجويان ذكور