امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

نشریات دانشجوئی

نشریات دانشجویی در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می نماید.

هدف نشریات دانشجویی افزایش آگاهی جامعه داشجویی ودانشگاهیان با رعایت موازین قانونی وحفظ مصالح جامعه ،  تامین زمینه های مشارکت دانشجویان در نشریات دانشجویی، زمینه سازی تولید نظریه و علم در محیط دانشگاه و حوزه فرهنگی، تفویت روحیه آزاذ اندیشی، مسئله شناسی در فعالیت های فرهنگی(نیازها و معضلات)  و ارتقاء نقش اخلاقی دانشجویان می باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در حال حاضر دارای 6 نشریه فعال دانشجوئی می باشد. دانشجویانی که مایل به انتشار نشریات دانشجوئی می باشند می توانند پس از طی مراحل لازم اقدام به نشر نمایند. 

 

آیین نامه حمایت از  نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی