امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در همايشها89

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام همایش

سال برگزاری

1 نگاهی به جاذبه های ژئوتوریسمی جزیره لارک واقع در خلیج فارس سید محمد میر حسینی *غلامعباس اسدپور*فرشید رمضانی حساس بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین وسیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 1389
2 ارزیابی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی در ارقام پنبه قاسمعلی جعفری *علی اشرف جعفری اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار،فرصت ها وچالشهای پیش رو 1389
3 Costal zone pollution in the international wetland of khuran straits محسن دهقانی**افشین دانه کار*پروین فرشچی*محمود آل شیخ*علی عسگر 4th national seminar on chemhstery and environment Persian gulf oman sea ecological research institute Bandar abbas 1389
4 Examination of heavy metals (lead,cadmium,nickel,vanadium)and total petroleum hydrocarbons (tph)in sediments of fishing jetties of Bandar abbas and salakh in qeshm حبیب مسیح** تازیانی*محمد صدیق مرتضوی*محسن دهقانی* 4th national seminar on chemhstery and environment Persian gulf oman sea ecological research institute Bandar abbas 1389
5 A survey on quality of effluent of wastewater treatment planet in Bandar abbas in terms of anionic surfactant(las) محسن دهقانی*سارا احمدی پور**محمد صدیق مرتضوی* 4th national seminar on chemhstery and environment Persian gulf oman sea ecological research institute Bandar abbas 1389

6

Assay and determination of heavy metals(cu,ni,cd,pb)in tissue of tuna fish in the Persian gulf

محسن دهقانی**

منا فرزین*

فرامرز معطر

4th national seminar on chemhstery and environment Persian gulf oman sea ecological research institute Bandar abbas

7-8اردیبهشت1389

7

Investigation of petroleum hydrocarbons concentration in groundwater's of bandar abbas

محسن دهقانی*

محمد صدیق مرتضوی*

فاطمه آرزم**

4th national seminar on chemhstery and environment Persian gulf oman sea ecological research institute Bandar abbas

7-8اردیبهشت1389

8

بررسی ومقایسه پتانسیل مناطق تفرجگاهی جنگل های مانگرو در منطقه حفاظت شده حرا

محسن دهقانی*

افشین دانه کار

پروین  فرشچی

محمود کرمی

اولین همایش ملی جنگل وصنایع چوب وکاغذ(پوستر)

5-6 خرداد 89

9

Solution of  fuzzy differential equation system by fuzzy Laplace transforms

مهناز برخورداری

كياني

دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

22-24تیرماه89

10

تحلیل منطقه ای  روابط بارش و رواناب هرمزگان

قهرمان جوادی زاده*

ابراهیم شاکری زاده

سمیه انگبینی

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

21-23اردیبهشت89

11

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در سواحل شرق بندرعباس

حسین پرورش*

مطهره عابدینی

اولین همایش ملی دانشجوئی اکولوژی حفاظت

9اردیبهشت89

12

Petrography and mineral logical reaction relating skarn zonest at the kuh-e- gabri,nqrth western kerman

 

 

زهرا عابد پور**

جمال سید طراح

اولین همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی

6-8اردیبهشت 89

13

استفاده از اشکال مختلف گچ در پایدار سازی خاکهای مارنی بندرعباس

تورج اسدی

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار،فرصتهاوچالشهای پیش رو

19-20اردیبهشت 89

14

پیامدهای محیط زیستی منابع آب زیرزمینی و اثرات آن بر کشاورزی در دشت میناب استان هرمزگان(پوستر)

تورج اسدی

همایش ملی انسان،محیط زیست و توسعه پایدار

19-20اسفند88

15

تکامل خصوصیات خاک در تپه های ماسه ای تثبیت شده و تثبیت نشده (منطقه مورد مطالعه جاسک استان هرمزگان) پوستر

تورج اسدی

همایش ملی آب،خاک ،گیاه ومکانیزاسیون کشاورزی

11-12اسفند 88

16

بررسی عناصر زیست محیطی خلیج فارس وتاثیر آلودگی های نفتی بر آن

تورج اسدی

همایش ملی انسان،محیط زیست و توسعه پایدار

19-20اسفند 88

18

تخمین رسوب معلق سد سورک با استفاده از روش شبکه عصبی

سمیه انگبینی*

علیرضا داودیان

علی سلاجقه

علی داودیان

نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

21-23اردیبهشت89

19

مدیریت تالاب هور العظیم با استفاده از مدلswotجهت توسعه گردشگری

سمیه انگبینی*

علی تیغ ساز زاده

قهرمان جوادی زاده

نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

21-23اردیبهشت89

20

چرخ گردون و سپهر از دید پروین

مریم علیمرادی

همایش منطقه ای بزرگداشت پروین اعتصامی

23اردیبهشت89

21

معرفی تالاب های استان هرمزگان -کارکردهاوارزشها

 

محسن دهقانی

همایش منطقه ای شیلات

،محیط زیست و توسعه پایدار

5-6اسفند 88

22*

بررسی باکتر یو لوژیک فلور طبیعی دستگاه گوارش در ماهی شورت (silla sihama)در ارتباط با آلودگی سواحل بندرعباس

امیر هوشنگ بحری**

فلورا محمدی زاده*

فروغ فلاح* یوسف آفتاب سوار

همایش منطقه ای شیلات

،محیط زیست و توسعه پایدار

 

5-6اسفند 88

23

بررسي ميزان آلودگي ساحل غرب بندرعباس به فلزات سنگين و مقايسه  ةن با ديگر نقاط خليج فارس با توجه به وجود صنايع عمده در غرب بندر عباس

ماشا الله مريدي

محسن دهقاني*

نيما ژورنگ

يازدهمين همايش ملي بهداشت ومحيط

7-9آبان87

24

بررسي نقش و تاثير دست سازه ها در آموزش رياضيات در قرن اخير

سميه خوارزمي

احمد شاهورايي

مجيد زارع زاده*

يازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران

 

27-30تير ماه89

25

بررسي پلاياي مهرگان و ارتباط آن با رخنمونهاي سنگي اطراف در غرب هرمزگان

 

جمال سيد طراح**

زهرا عابد پور*

نخستين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

20-21شهريور89

26

Solution of fuzzy di erential equation system  fuzzy Laplace transforms

مهناز برخورداري*

كياني

بزرگمنش

 

دهمين كنفرانس سيستمهاي  فازي ايران

22-24تير89

27

چالشهاي تجارت الكترونيكي و ارائه مدلي به منظور  طبقه بندي حوزه هاي تاثير پذير از فناوري اطلاعات در سازمانها

مارتا اديبي

سامي ساعي*

بابك تراكمه

همايش منطقه اي فناوري  اطلاعات

 

28 آبان 88

28

ارائه راهكارهاي ابتكاري به منظور كشف حفره هاي امنيتي برنامه هاي پياده سازي شده به زبانc

سامي ساعي*

بهارك احمدي پور

محمد قاسم زاده

نخستين كنفرانس منطقه اي امنيت اطلاعات

21آذر88

29

نقش شركت مخابرات هرمزگان در بستر سازي جامعه اطلاعاتي وكاهش شكاف ديجيتالي

بابك تراكمه

سامي ساعي*

همايش منطقه اي فناوري  اطلاعات

 

28 آبان 88

30

شهرداري الكترونيك وتاثير آن بر كيفيت ارائه خدمات شهري و چالشهاي آن در ايران

سامي ساعي*

بهارك احمدي پور

بابك تراكمه

همايش منطقه اي فناوري  اطلاعات

28 آبان 88

31

بهبود الگوريتم هاي مسير يابي در شبكه AD-HOCبا بهره گيري از روش موقعيت يابي كلاينت هاي شبكه بيسيم

 

سامي ساعي*

بهارك احمدي پور

طاهر نيكنام

 

همايش منطقه اي فناوري هاي نوظهور در شبكه هاي كامپيوتري وفناوري اطلاعات

14آذر 88

32

ارتقائ امنيت سرويس هاي مبتني بر شبكه هايGSMباحفظ QQS (مطالعه موردي پرداخت سيار)

سامي ساعي*

بهارك احمدي پور

محمد قاسمپور

 

همايش منطقه اي فناوري هاي نوظهور در شبكه هاي كامپيوتري وفناوري اطلاعات

14آذر 88

33

تاثير نظام سلامت الكترونيك بر ميزان تحقق پروژ شهروند الكترونيك و چالش هاي آن در ايران

سامي ساعي *

بهارك  احمدي

بابك تراكمه

محمدقاسم زاده

 

اولين كنگره ملي فناوري اطلاعات در نظام سلامت

 

5-7اسفند88

34

ارائه راهكاري به منظور پياره سازي شهرداري همراه و بررسي چالشهاي آن در ايران

سامي ساعي *

بهارك احمدي پور

محمد قاشم زاده

بابك  تراكمه

اولين كنفرانس ملي دولت همراه

9-10ديماه88

35

بررسي ميزان پذيرش نظام سلامت مبتني برفناوري اطلاعات در ايران بر اساس مدل TAMو ارائه راهكارهاي به منظور تسهيل پذيرش آن

سامي ساعي *بهارك احمدي پور

محمد قاسم زاده

بابك تراكمه

ششمين كنفرانس

بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات

 

4-5اسفند88

36

كاربردGIS,RSدر مكان يابي سايتهاي مناسب جهت  رويش گونه درختي PINUS NIGRA (مطالعه موردي حوضه سرخون استان چهار محال بختياري) پوستر

امير پلهم عباسي *سيد جمال الدين خواجه الدين

 

همايش كشاورزي ومنابع طبيعي

4اسفند88

37

گياهان دارويي و استفاده از آنها در طراحي فضاي سبز شهرها

تورج اسدي

همايش كشاورزي ومنابع طبيعي

4اسفند88

38

بررسي هيدرو شيميايي چشمه هاي آبگرم تدرويه وفتوحيه هرمزگان

غلامعباس اسدپور

سيد محمد مير حسيني

*

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه 89

39

تدوين وارائه الگوي مديريت بهره برداري زيست محيطي آبهاي زير زميني دشت مسافر آباد

سيد هادي خاتمي

محسن دهقاني*

صفورا شمايل*

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه 89

40

بررسي زيست محيطي كيفيت آب رودخانه رودان

محسن دهقاني**

عبدالرضا كرباسي

مريم بايرامي*

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه 89

41

تعيين هماوري ماهي كوتر مواج Sphyraena Putnamae در آبهاي خليج فارس (سواحل استان هرمزگان)

فلورا محمدي زاده**

تورج ولي نسب-عيسي كمالي-امير هوشنگ بحري*-ماريا محمدي زاده*

نخستين همايش ملي علوم زيستي مكران

9-11آبان ماه89

42

تصفيه ژساب شهري با استفاده از فيتوپلانكتونChlorella vulgaris

مازيار يحيوي

سومين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

25-29آذر89

43

قيمت گذاري پيامدهاي خارجي منفي بر سواحل از طريق اوراق قرضه بازارهاي آتي

ابراهيم نگهداري

نهمين همايش بين المللي سواحل،بنادر و سازه هاي دريايي

 

8-10آذر 89

44

بررسي تركيبات شيمياي با تاكيد بر زيست شناسي و ميزان چربي فانوس ماهيان (Lantern fish)به منظور افزايش ثبات در نگهداري آرد توليد شده

امير هوشنگ بحري**

فلورا محمدي زاده *

رضا وحيدي*

نخستين همايش ملي علوم زيستي درياي مكران

 

9-11آذرماه89

45

بررسي اثر غلطت آلژنيك اسيد بر رشد وبقاي پست لاروهاي ميگوي سفيد هندي

امير هوشنگ بحري**

فلورا محمدي زاده*

قباد آذري تاكامي

ماريا محمدي زاده

سومين همايش ميگوي ايران

14-15آذرماه89

46

تعيين هماوري ماهي كوتر مواج  در خليج فارس آبهاي استان هرمزگان

فلورا محمدي زاده**

امير هوشنگ بحري

نخستين همايش ملي علوم زيستي درياي مكران

9-11آذرماه89

47

ارزيابي ميزان پذيرش و اثر بخشي استفاده از تلفن همراه در دوره هاي آموزش عالي ايران و اولويت  بندي عوامل موثر در آن

سامي ساعي **

بهارك احمدي پور*

بابك تراكمه

محسن شريف زاده جاويدي

پنجمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

10-11آذرماه89

48

Comparing and selection IAHP and TOPSIS methods for ranking decision making units

طيبه رضايي**معصومه محرابي*وحيد رضايي

 

دومين همايش ملي تحليلي پوششي داده ها

13-14مرداد89

49

ارزيابي ميزان پذيرش و اثر بخشي استفاده  از تلفن همراه دز دوره هاي آموزش عالي ايران و اولويت بندي عوامل موثر در آن

سامي ساعي**

بهرك احمدي پور*

بابك تراكمه

محسن شريفي زاده جاويد

پنجمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

10-11آذر 89

50

تصفيه پساب شهري با استفاده از فيتو پلانكتون cholorella vulgaris

مازيار يحيوي

سومين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

25-29مهر89

51

بررسي شاخص هاي زيست سنجي شاه ميگوي صخره اي خاردار در آبهاي ساحلي درياي عمان (چابهار)

اشكان هژدهاكش پور

سعيد حاج رضايي-امير هوشنگ بحري*

تيمور امين راد-بيژن آژنگ-گل محمد سوپك

نخستين همايش ملي علوم زيستي درياي مكران

9_11آذر89

52

بررسي تغييرات شيميايي و ميكروبي در ماهي كفال پشت سبز(Liza subviridis)  نگهداري شده در يخ

امير هوشنگ بحري**

فلورا محمدي زاده* پدرام ياسمي فر*يوسف آفتاب سوار

نخستين همايش ملي فراوري و بهداشت  فراورده هاي شيلاتي

26-27بهمن89

53

بهره وري وفسار اداري:مطالعه موردي كشورهاي اسلامي

جمال فتح الهي

همايش منطقه اي بهره وري

15-16اسفند89

54

بررسي كمي و كيفي ذخيره سنگ آهن هماتيتي در جزيره لارك خليج فارس

جمال سيد طراح**

سيد محمد مير حسيني*

زهرا عابد پور*

محمد صادق دهقانيان*

همايش منطقه اي زمين شناسي ايران

4-5 اسفند 89

55

نگاهي به ويژگيهاي ژئو شيميايي آبگرم سرگز بندرعباس

غلامعباس اسد پور

سيد محمد مير حسيني*

همايش منطقه اي زمين شناسي ايران

4-5 اسفند 89

56

 

 

 

 

57