امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات هیئت علمی در مجلات89

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

سال چاپ وشماره

1 ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدی دسینه*سید یوسف احدی سرکنی *یداله نوری فرد پژوهشگر(مدیریت) 1389
2 کاربرد حلالهای آلی ،روشهای طیف سنجی مریی فرابنفش و hplcدر بهینه کردن استخراج وتعیین غلظت لیکوپن هندوانه *رحمان مهدی زاده-محمدرضا فاضلی-طاهر نژاد ستاری-حسین توفیقی-حسین جمالی فر-ساکو میرزایی مجله علمی پژوهشی زیست شناسی 1389
3 Theoretical study of mechanism and regioselectivity of  1,3­-dipolar cycloaddition of n-[5-nitro-2-furyl]nitrilimine with dimethyl 7-oxabicyclo[2,2,1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate فرید معین پور Chinese journal of chemical physics 1389

4

استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی و سطوح آبگیر باران جهت منظر سازی جاده ها و بزرگراهها مطالعه جاده بندرعباس میناب استان هرمزگان

تورج اسدی*

محمود مشعل

مریم وراوی پور

 

فصلنامه علمی –پژوهشی جغرافیا

پذیرش مقاله طی نامه شماره 1165مورخ12/3/89فصلنامه

5

Relationship between the physic-chemical properties and different types of erosion on marl soils south of Tehran,iran

مریم وراوی پور

تورج اسدی*

زهرا ارزیانی

Asians journal of chemistry

دوره22-شماره7 سال2010

6*

تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه ای در جنگل های حوزه ارمند ،استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک rsوgis(1 امتیاز پژوهشی)

امیر پلهم عباسی *

سید جمال الدین خواجه دین

حسین خادمی

مجله پژوهشهای علوم وفناوری چوب وجنگل

جلد شانزدهم شماره اول سال1388

7

تحليلي بر بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران

اعظم راودراد

محمدرضا مريدي*

معصومه تقي زاد گان

 

 

فصلنامه علمي پژوهشي  زن در توسعه وسياست

دوره 8شماره1 بهار 89

8

عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در ايران

محمدرضا مريدي*

معصومه تقي زادگان

نشريه جامعه شناسي هنر وادبيات

دوره اول شماره دوم  پاييز وزمستان 88

 

 

9

سنجش موانع ومحدوديتهاي كاربرد از دور در بر آورد پارامترهاي  گياهي مناطق خشك ونيمه خشك

امير پلهم عباسي

مجله علمي فني سپهر

 

دوره هيجدهم شماره72 زمستان88

10

استفاده از گياهان مقاوم به خشكي وسطوح

ابگير باران جهت منظر سازي جاده ها وبزرگراهها مطالعه جاده بندرعباس –ميناب استان هرمزگان

تورج اسدي*مريم وراوي پور

محمود مشعل

فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا

سال سوم شماره10 پاييز88

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

The study of job satisfaction among Bandar abbas Islamic Azad University personnel

بررسی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

جعفر رمضان نيا*

جواد كاووسيان

عباس بيگي

مريم امامي

علي هداوي زاده

 

 

مجله PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

شماره5سال2010

14

A review of mangrove value and conservation strategy by local communities in Hormozgan province, Iran

مروري بر ارزشهاي مانگرو و استراژي حفاظت از آنها بوسيله جوامع محلي در استان هرمزگان

صابر قاسمي*محمد ذكريا حزندي عبدالحميد –ابيل يوسف –افشين دانه كار-محمد نواز

مجلهjournal of American science

شماره6(10) -2010

15

Relative abundance and diversity of waterbirds in a Rhizophara mangrove forest in Iran

فراواني نسبي و تنوع پرندگان آبزي و كنار آبزي در جنگل­هاي مانگرو از نوع چندل در ايران

 

 

صابر قاسمي*

محمد زكريا

 

 

Asia life science

شماره 20 (1) سال 2011

16

A study on diet composition and feeding habitats of saw tooth barracuda (Sphraena putnamae) in Bandar-abbas (north of Persian gulf)

فلورا محمدي زاده-ت. ولي نسب-س جمالي- ا.متين فر –امير هوشنگ بحري*-ماريا محمدي زاده*

Journal of fisheries and aquatic science

شماره5-سال2010

17

ارزش گذاري تفرجگاهي جنگلهاي مانگرو در منطقه حفاظت شده حرا به روش هزينه سفر(TCM)

محسن دهقاني*-پروين فرشچي-افشين دانه كار-محمود كرمي

مجله پژوهش هاي علوم وفناوري چوب وجنگل

 

شماره 1-سال89

18

Multi-objective optimal design of switch reluctance motors using adaptive genetic algorithm

مهران رشيدي**

فرزان رشيدي*

lecture notes in computer science

شماره6466-سال2010

19

A system approach for phasor compensation on series compensated transmission networks    د

مهران رشيدي**

محمد مرادي*

intelligent automation and soft computing

شماره4دوره16 سال2010

20

شهود گروي اخلاقي قاضي عبدالجبار معتزلي

عباس دهقاني نژاد

فصلنامه انديشه ديني

شماره34بهار89

21

A METHOD FOR SOLVING FUZZY FREDHOLM INTEGRAL EQUATION OF THE SECOND KIND

مهناز برخورداري*

ن.ا.كياني

ا.ر.بزرگمنش

INT.J.OPEN PROBLEM COMPT

دوره1شماره2 سپتامبر2008

22

A NOWEL METHOD FOR RANKIG OF FUZZY NUMBERS USING CENTER OF MASS

ن.ميكاييلوند

م.برخورداري*

ن.ا. كياني

 

World applied sciences journal

 

شماره11 سال2010

23

Changing of Self-Care Behavior by Practicing12-Step Program among Codependents in Iran

زهرا اجري*

شاتار سابران

Journal of American science

شماره7 سال2011

24

Fuzzy Laplace transform on two order derivative and solving fuzzy two order differential equations

سيد جعفر رمضان نيا**

مهناز برخورداري*

International journal of industrial mathematics

شماره4سال2010

25

n-fold obstinate filters in bl-algebras

سميه معتمد*

آرشام برومند سعيد

 

Neural computing and applications

سال 2011

26

Physico- chemical factors in the Avicennia and Rhizophora mangrove habitats in Iran

صابر قاسمي *

م. ذكريا

الف.ه.هزندي

اي.يوسفي

ن.مولا هويزه

Asia Life Sciences

سال2011

27

Breeding success of Lesser Crested Tern and Swift Tern at Shidvar island, Iran

صابر قاسمي **

فرهاد حسيني طايفه

ندا مولا هويزه*

Journal of American Science

سال2011

28

Abundance of Molluscs(Gastropods) At Mangrove forest of Iran

صابر قاسمي**

محمد ذكريا

ندا مولا هويزه*

Journal of American Science

سال2011