امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات فارغ التحصیلان ارشددر مجلات 89

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

سال چاپ وشماره

رتبه علمی

متولی چاپ

1

اثرات آكواك آرگوسان (aqua vac ergosan) بر ميزان رشد،بازماندگي وشاخص هاي مربوط به خون در فيل ماهيان

 

احسان احمدي فر*

محمد علي جلالي

محمد سوداگر

قباد آذري تاكامي

اسدالله محمدي زرچ آباد

مجله علوم كشاورزي ومنابع طبيعي

 

جلد شانزدهم ويژه نامه1-الف سال1388

علمي پژوهشي

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي

2

ميزان هم آمري و فصل تخم ريزي ماهي مركب Sepia pharaonis در آبهاي استان بوشهر

رجب  خدادادي**

مازيار يحيوي*

رضا قرباني

محمد جواد شعباني*

مجله شيلات ايران

سال نوزدهم شماره2 تابستان89

علمي پژوهشي

موسسه تحقيقات شيلات ايران

3

ماهيان رودخانه كل در استان هرمزگان

آرش باقري*

احسان كامراني

حميدرضا اسماعيلي

مجله شيلات ايران

سال نوزدهم شماره2 تابستان89

علمي پژوهشي

موسسه تحقيقات شيلات ايران