امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات ارائه یا چاپ شده اعضای هیئت علمی در همايشهای خارجی88

مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی عبارتند از :

 

 

ردیف نام مقاله نام نویسندگان نام همایش سال برگزاری دامنه همایش متولی برگزاری
1 The elementary teaching of string theory
آموزش مقدماتی نظریه  ریسمان(ارائه)
عالیه چمنی
ف.احمدی
International conference on physics education 18-_24نوامبر2009 بین المللی خارجی دانشگاه chulalongkomo تایلند
2 A study on diet composition feeding & habits of barbus capito in qzeelozan river in iran
بررسی رژیم غذایی سس ماهی سرگنده در رودخانه قزل اوزن در ایران(ارائه)
فلورا محمدی زاده
محمدرضا احمدی
ماریا محمدی زاده
پرویز توکلی
مرضیه حاج کرم الدینی
Asian pacific aquaculture 3_6نوامبر2009 بین المللی خارجی دانشگاه کوالالامپور مالزی
3 a new approach for measurement and classification of voltage sags in industrial equipments and power system
روشی برای اندازه گیری و دسته بندی کاهش ولتاژ در تجهیزات صنعتی وشبکه های قدرت)چاپ در پروسیدینگ)
مهران رشیدی
حسن فراهانی
9th wesas  international conference on power system سپتامبر 2009 بین المللی خارجی دانشگاه بوداپست مجارستان
4 Effects of logging on birdsspicies Kelantan forests areas in Malaysia اثرات ناشی از قطع درختان وتخریب جنگل بر جمعیت پرندگان در ایالت کلانتان مالزی صابر قاسمی - محمد ذکریا Inter national conference on agricultural and animal science 26_28فوریه2010 بین المللی خارجی دانشگاه سنگاپور
5 Womens paiting femining painitini,comparing the use of visual techniques and artistic styles among men and womens painting in iran
تفاوت میان آثار نقاشان زن ومرد در ایران:مقایسه به کارگیری شگردهای بصری وسبک های هنری
محمدرضا مریدی* معصومه تقی زادگان International conference on arts; social science and technology 24_26فوریه2010 بین المللی خارجی دانشگاهuitm kedah مالزی