امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در همايشها88

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 بررسی عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان شهید محمدی در مورد اصول گزارش نویسی پرستاری الهام صادقی فر#جیران فروتن فر-ویدا معماری-گیتی آفتابسوار-الهه صادقی فر اولین کنگره سراسری قصورات پزشکی وچالش های مرتبط با آن 1388
2 بررسی سیاستهای مدیران پرستاری برای پیشگری از اشتباهات پرسنل پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سال الهام صادقی فر-فرشته مظهری آزاد-مریم پورزرگر اولین کنگره سراسری قصورات پزشکی وچالش های مرتبط با آن 1388
3 مقایسه تحلیلی روابط همبستگی عدد نفوذ استاندارد nspt ونفوذ مخروط qc آرش غلامی-نظام الدین زمانزاده هشتمین کنگره بین المللی عمران    اردیبهشت 1388
4 بررسی تهدیدات ناشی از فرسایش بادی وهجوم تپه های ماسه ای روان بر وضعیت سلامت وبهداشت مردم محلی حسین پرورش-حبیب الله حاتمی دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکارهای مدیریت آن 1388
5 مطالعه اثرات زمین شناسی منطقه بر آلودگی آب رودخانه جگین در استان هرمزگان تورج اسدی -محسن دهقانی* دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 1388
6 مدیرت بحران زیست محیطی ناشی از خشکسالی در هرمزگان قهرمان جوادی زاده-ابراهیم شاکری زاده چهارمین کنفرانس بین_ _المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری 1388
7 مفهوم امر به معروف ونهی از منکر زهرا باباپور همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف ونهی از منکر 1388
8 بررسی لایه نشانی شاخه های hb(c6f5)2وcib(c6f5)2در داروهای درمان سرطان با روش bnctوتعیین تاثیر دوز جذبی این شاخه ها مجید زارع زاده پانزدهمین کنفرانس 1388
9 بررسی عوامل موثر بر صادرات میگوی استان هرمزگان مظفر بخشی ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
10 بررسی جایگاه  دانشگاه آزاد اسلامی بر تحولات اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی استان هرمزگان منصور اخلاقی پور ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
11 آموزش وپرورش وآینده مصطفی مجد ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
12 اهمیت اقتصادی بخش آب در استان هرمزگان درافق 1404 تورج اسدی   ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
13 تاملی بر نابرابری درآمد وفقر در استانهای سیستان وبلوچستان ،کرمان وهرمزگان ابراهیم نگهداری ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
14 مبانی چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی ایران ورویکرد توسعه استان هرمزگان مهران افراسیابی   ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
15 بررسی جایگزینی انرژی هسته ای با سوختهای فسیلی از دیدگاه اقتصادی وزیست محیطی ناصر پناهی ششمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق1404 1388
16 Numerical_analytical method for solving high_order fuzzy differential equation مهناز برخورداری-کیانی سومین کنگره مشترک سیستم های فازی وهوشمند 1388
17 بررسی اثر برخی تیمارها بعد از وقوع سرمای بهاره در باغهای پسته در رشد طول و قطر شاخه یکساله فاطمه شهسواری-حسین حکم­ابادی-ناص-شهسواری-محمد جواهری ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
18 بررسی اثر برخی تیمارها بعد از وقوع سرمای بهاره در باغهای پسته در تشکیل جوانه گل فاطمه شهسواری-علی تاج­ابادی پور-ناصر شهسواری-محمد جواهری ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
19 Approximating the solution of fuzzy nonlinear equation by adomian decomposition method م.مصلح- م.اتادی -مهناز برخورداری* دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران 1388
20 Rankhing bank branches with interval data iahp and topsis ت.رضایی تازیانی-م.صانعی-مهناز برخورداری-م.ر.مظفری-ی.غلامی اولین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها(DEA) 1388
21 مقایسه دو روش epm وmpsiac در برآورد فرسایش و رسوب سرشاخه های حوزه آبخیز میناب در استان هرمزگان تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی -دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه گرگان 1388
22 بررسی تحولات خاک وطراحی منظر جادهها وبزرگراه ها با استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی در اقلیم خشک (مطالعه موردی بخشی از جاده میناب_بندرعباس تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی-دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه گرگان 1388
23 کالیبراسیون فسفر در گندم دیم رقم سرداری در استان هرمزگان تورج اسدی - محمد اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی- دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه گرگان 1388
24 طرح و اجرای بتن ویژه در پروژه توسعه اشکله شهید رجایی بندرعباس آرش غلامی*حمیدرضا پیرزاد هفتمین همایش روز بتن و اولین کنفرانس ملی بتن ایران-انجمن بتن ایران_مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران 1388
25 ارزیابی کیفیت گنبد نمکی قشم جهت استفاده خوراکی با تاکید بر غلظت برخی فلزات سنگین سید محمد میر حسینی بافتی*زهرا عابد پور سومین همایش سراسری تخصصی زمین شناسی-دانشگاه پیام نور اصفهان 1388
26 روش شناسی ،روش و تکنیک در پژوهشهای اقتصادی هنر محمدرضا مریدی* معصومه تقی زادگان
محمد هادی عبداللهی
اولین همایش هنر پژوهی (آسیب شناسی پژوهش در هنر ومعماری) 1388
27 منشا نزاع حیدری ونعمتی در شهر لار محمد رضا مریدی*
معصومه تقی زادگان
حسین وصال
همایش بین المللی زبانشناسی ومردم شناسی لارستان 1388
28 پیامدهای زیست محیطی منابع آب در دشت رودان استان هرمزگان تورج اسدی نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی 1388
29 مطالعه ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زارعی در دشت حاجی آباد استان هرمزگان تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران(مدیریت خاک وامنیت غذایی) 1388
30 مطالعه کیفیت آب و سازنده های زمین شناسی در آلودگی رودخانه مهران _استان هرمزگان تورج اسدی کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم 1388
31 مقایسه دو روش epm وmpsiac در برآورد فرسایش و رسوب سرشاخه های حوزه آبخیز میناب در استان هرمزگان تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی 1388
32

بررسی تحولات خاک وطراحی منظر جادهها وبزرگراه ها با استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی در اقلیم خشک (مطالعه موردی بخشی از جاده

تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی 1388
33 کالیبراسیون فسفر در گندم دیم رقم سرداری در استان هرمزگان تورج اسدی
محمد اسدی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_مدیریت خاک وامنیت غذایی 1388
34 طرح و اجرای بتن ویژه در پروژه توسعه اشکله شهید رجایی بندرعباس آرش غلامی حمیدرضا پیرزاد هفتمین همایش روز بتن و اولین کنفرانس ملی بتن ایران 1388
35 ارزیابی کیفیت گنبد نمکی قشم جهت استفاده خوراکی با تاکید بر غلظت برخی فلزات سنگین سید محمد میر حسینی بافتی*زهرا عابد پور* سومین همایش سراسری تخصصی زمین شناسی 1388
36 روش شناسی ،روش و تکنیک در پژوهشهای اقتصادی هنر

محمدرضا مریدی*معصومه تقی زادگان محمد هادی عبداللهی

اولین همایش هنر پژوهی (آسیب شناسی پژوهش در هنر ومعماری) 1388
37 منشا نزاع حیدری ونعمتی در شهر لار محمد رضا مریدی*معصومه تقی زادگان حسین وصال همایش بین المللی زبانشناسی ومردم شناسی لارستان 1388
38 پیامدهای زیست محیطی منابع آب در دشت رودان استان هرمزگان تورج اسدی نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی 1388
39 مطالعه ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زارعی در دشت حاجی آباد استان هرمزگان تورج اسدی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران(مدیریت خاک وامنیت غذایی) 1388
40 مطالعه کیفیت آب و سازنده های زمین شناسی در آلودگی رودخانه مهران _استان هرمزگان تورج اسدی کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم 1388
41 عوامل اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه های تهران محمدرضا مریدی *معصومه تقی زادگان همایش جامعه شناسی هنر وادبیات 1388
42 بررسی گناد صدف های مروارید ساز محار در جزیره قشم(pinctada radiate) فاطمه شایسته مازیار یحیوی*جلال ولی اللهی اولین کنفرانس ملی علوم شیلات وآبزیان ایران 1388
43 تنوع ژنتیکی وگزینش اجزاء عملکرد با استفاده از تجزیه علیت در ده رقم پنبه قاسمعلی ناظمی علی اشرف جعفری دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی وصنایع غذایی 1388
44 ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع ساخت شناورهای فلزی دریایی در بندر معلم،استان هرمزگان حسین پرورش*محمدرضا اشرف زاده هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران 1388
45 بررسی گزینش همزمان عملکرد وسایر صفات کمی پنبه با استفاده از شاخصهای انتخاب قاسمعلی ناظمی *علی اشرف جعفری اولین همایش ملی علوم زراعی 1388
46 بررسی عملکرد بیومکانیکی حوزه آبریز بر روی هیدرولیک رسوب ناشی از سیل(مطالعه موردی گلاب دره و دربند) روزبه آقامجیدی - غلامحسین بیگی پور* همایش ملی مدیریت بحران آب 1388
47 مشکلات استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه بندرعباس جهت استفاده بهینه در کشاورزی غلامحسین بیگی پور* روزبه آقامجیدی همایش ملی مدیریت بحران آب 1388
48 ارزیابی کیفیت آب رودخانه های هرمزگان قهرمان جوادی زاده** محسن دهقانی دومین کنفرانس سراسری آب 1388