امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در مجلات 88

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 تاثیر نظام آموزشی در افت تحصیلی  میترا فرهنگ روزنامه خلیج فارس 1388
2 نقاشی زنان:نقاشی زنانه محمدرضا مریدی*
معصومه تقی زادگان
پژوهش زنان 1388
3 Fuzzy linear matrix equation الله ویرانلو Springer linker 1388
5 بررسی پیامدهای اجتماعی واقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه استان هرمزگان منصمر اخلاقی پور-محمد محبی فصلنامه علوم اجتماعی 1388
6 بررسی جامعه شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر محمد رضا مریدی - معصومه تقی زادگان مجله علوم اجتماعی 1388
7 بررسی تحلیلی زندگانی ،آثار وافکار داعی الاسلام مولف فرهنگ نظام مصطفی مجد مجله فرهنگ نویسی 1388
8 Solving two_dimensional fuzzy partial differential equation by the alternating direction implicit method حل معادلات دیفرانسیل جزیی فازی مرتبه دوم بوسیله روش adi م.برخورداری احمدی* ن.ا کیانی International jornal of industrial mathematics مجله بین المللی ریاضیات صنعتی 1388
9 Lagrange  two_ dimensional interpolation method for modeling nanoparticle formation during ress process روش درون یابی دوبعدی لاگرانژ برای مدل گردن فرمولاسیون فرایند ress ع.ر.بزرگمنش م.اوتادی ا.ا صف کردی ف.ذبیحی مهناز برخورداری احمدی* International jornal of industrial mathematics مجله بین المللی ریاضیات صنع 1388
10 Interactive effect of planting distance,irrigation type and interidal zone on the growth of grey mangrove seedlings in qeshm island,iran(رساله دکتری) ماریا محمدی زاده پ فرشچی  -ا دانه کار- م حسنی -فلورا محمدی زاده* Jornal of tropical forest sciens 1388
11 اثر غلظت ومدت زمان در غنی سازی روتیفرbrachinus plicatilis مازیار یحیوی*1 --محمدرضا فرزانه*2 شیلات ایران 1388
12 بررسی شخصیت زن وزبان زنانه در اشعار پروین اعتصامی مریم رضایی فصلنامه ادبیات فارسی 1388
13 روشهای بازسازی جنگلهای مانگرو درجهان ماریا محمدی زاده ماهنامه سنبله 1388
14 مشارکت مردمی در بازسازی جنگل های مانگروی ایران (مطالعه موردی جزیره قشم) ماریا محمدی زاده -مژگان محمدی زاده ماهنامه سنبله 1388
15 مقایسه شاخصهای رشد بازماندگی وضریب تبدیل غذایی میگوی موزی (fenneropenaeus merguiensis)ومیگوی سفیدهندی fenneropenaeus indicus) (منطقه تیاب استان هرمزگان اسماعیل تازیکه-غلامعباس زرشناس-مازیار یحیوی*-میر مسعود سجادی مجله شیلات ایران 1388