امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در مجلات 87

 

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 سمیت قلبی در آنتراسایکلین در کودکان رویا موسی زاده تشخیص آزمایشگاهی 1387
2 واکسیناسیون از راه بینی .انتروتوکسین اشرشیا کلی و فلج بل رویا موسی زاده تشخیص آزمایشگاهی 1387
3 بهبود خاک به روش تراکم دینامیکی آرش غلامی برکه 1387
4 روتیفر brachionus plicatilis مازیار یحیوی 2 ماهنامه آبزیان 1387
5 بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون ایزو کریسیس توسط صدفچه های مروارید ساز مازیار یحیوی(نفر سوم) شیلات ایران 1387
6 فاکتورهای ژنتیکی بیماری آلزایمر رویا موسی زاده تشخیص آزمایشگاهی 1387
7 محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی منصور فرخ سیری حقوق بین المللی 1387
8 بررسی کارایی واکسن ویبروماکس بر افزایش مقاومت به استرسهای شوری وفرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی امیر هوشنگ بحری دامپزشکی شماره پنجم 1387