امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات دانشجويان کارشناسي ارشد در همايشها

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 اندرکنش امواج و موج شکن هاي ثابت و شيبدار محمدجوادکتابداري عبدالحميد سمائي ششمين کنفرانس هيدروليک ايران 1386
2 مسائل و مشکلات در آموزش زبان انگليسي در ايران (28-27 تيرماه 1386) شراره قشقائي چهارمين کنفرانس مسائل آموزش زبان انگليسي در ايران 1386
3 بررسي ميزان فلزات سنگين در فاضلاب بندرعباس مهرزاد مدني اولين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست  ايران 1386
4 بررسي  جاذبه هاي اکوزيستي در جزيره قشم و تفکيک  انواع جاذبه هاي گردشگري بر حسب نوع منابع  باارائه  به صورت نقشه (GIS) و ارائه راهکارهاي مديريتي اسماء پيراسته اولين همايش منطقه اي  جغرافيا ،گردشگري و توسعه پايدار به صورت چاپ در مجموعه مقالات     خرداد 86    منطقه اي    دانشگاه آزاد اسلامي  واحد اسلامشهر 1386
5 تحليل استاتيكي و ديناميكي غيرخطي قابهاي بتني مقاوم شده با مهار بند فلزي مهران عليشير #
محمد علي هاديان فرد *ناصر طالب بيدختي
مركز ملي مقاوم سازي ايران 1386
6 بررسي کيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس از جنبه هاي فيزيکي وشيميايي(پوستر) آمنه بيگم موسوي دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست 1386