امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در مجلات سال86

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات در سال 1386 توسط اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 بررسی اثرات تغذیه لاروی میگوی سفید هند از روتیفر غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع COHAو ESPA و ویتامین C مازیار یحیوی *قباد آذر تاکامی مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان بهار 1386
2

بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعنی یک بندرعباس

محسن دهقانی *محمد صدیق مرتضوی *فاطمه آزرم فصلنامه علوم تکنولوژی محیط زیست (انجمن متخصصینمحیط زیست ایران) 1386
3 بررسی کانون های آلوده کننده آب های زیر زمینی دشت های شهرستان بندرعباس محسن دهقانی* محمد صدیق مرتضوی
فاطمه آرزم
مجله پیام دریا
علمي آموزشي
1386
4 بررسی بحران هویت در بین دانش آموزان (نمونه موردی دانش آموزان شهر لار) محمد رضا مدیری*
معصومه تقی  زادگان
مطالعات ملی سال هشتم شماره 2
1386
5 مطالعه الگوی توزیع  بتن به روش لوله ترمی در اسلکه شهید رجائی بندرعباس آرش غلامی فصلنامه انجمن بتن ایران 1386
6 وضعیت خورهای شهر بندرعباس محسن دهقانی *ماندانا علی حمزه    مجله بندر و دریا 1386
7 جایگاه شبیه سازی دریائی درآموزش دریانوردان مرتضی آسیابانپور مجله بندر و دریا 1386
8 خیار دریائی مازیار یحیوی آبزیان 1386