امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات دانشجویان ارشد در همایشهای 90

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام همایش

سال برگزاری

1

مديريت زيست محيطي  مصرف كودهاي شيميايي نيتروژن دار در محصول گوجه فرنگي

عليرضا نظافت*

محمد صديق مرتضوي*

يعقوب حسيني

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

2

طبقه بندي كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي در شهرك صنعتي شماره دو بندرعباس

مرضيه فيضي پور**

محسن دهقاني*

عبدالرضا كرباسي*

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

3

بررسي وضعيت آب انبارهاي شهر لار

مسلم راستي**

ناصر طالب بيدختي

مسعود نوشادي *

سعيد غفاري

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

4

بررسي منابع و مصرف آب و برآورد آب مورد نياز سالهاي ِآينده شهرستان لار

مسلم راستي*

ناصر طالب بيدختي

عليرضا راستي

سعيد غفاري

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

5

ارزيابي اثرات فيزيكي و شيميايي سد استقلال ميناب در فاز بهره برداري با روش تغيير يافته ايكولد

ليلا حسيني*

سيد علي جوزي

علي دهقاني

 

نخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع  اب ايران

21-22ارديبهشت89

6

بررسي خوردگي و رسوب گذاري  آب خطوط انتقال  وشبكه توزيع شهر بندرعباس

ناهيد زراعي *

رضا مرندي

محمد صديق مرتضوي

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند 89

7

بررسي آلودگي ناشي از نيترات و نيتريت در آبهاي زيرزميني و ايجاد رابطه با ميزان بارندگي مناطق تحت پوشش شهرستان كرمان

مريم بني فاطمه**

عطالله سلطاني *

محمد ملكوتيان*

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

8

چهار چوب حقوقي مناطق حفاظت شده دريايي با تاكيد بر منطقه حفاظت شده حرا در خليج فارس

احسان كامراني**

محمد حسن حبيبي

محسن دهقاني*حسين فهيمي زاده

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

9

بررسي تاثير تيمارهاي غذايي مختلف بر روي تركيبات شيميايي بدن در كرم هاي پلي كت خانواده نرئيديده

ادريس آزور**

مازيار يحيوي*

عليرضا سالارزاده*

مجتبي نادري* پرويز زارع

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

10

بررسي عملكرد تصفيه فيزيكو شيميايي تصفيه خانه آب از نوع اسمز معكوس  در حذف آلاينده ها (مطالعه موردي شهر جاسك)

رمضان مطلبي آميچي*

افشين تكدستان

ذبيح الله يوسفي

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

11

كاهش ميزان بار آلودگي و شاخص هاي شوري فاضلاب توسط عمليات نا پيوسته بيولوژيكي توسط اسپرژيلوس فلاوس

سارا قايد*

رضا مرندي

عباس اخوان سپهي

سيزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران

11-13 آبان 89

12

بررسي ميزان آگاهي  و نگرش مردم نسبت به بازيافت مواد زائد جامد (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان ميناب)

مرتضي زارعي**

سيد علي جوزي

محسن دهقاني

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

13

بررسي ساختار جنگل هاي مانگرو منطقه حفاظت شده گابريك در شهرستان جاسك

زيبا تياب*

افشين دانه كار

كيان نجفي

هنگامه صفا ايسيني

اولين همايش ملي دانشجويي اكولوژي حفاظت

ارديبهشت90

14

بررسي كيفيت  فيزيكي شيميايي بيولوژيكي محصول توليدي كارخانه بيوكمپوست شهر زاهدان

خديجه صفري*

فرح حيدري

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

15

بررسي اثر كربن فعال پودري به عنوان كمك منعقد كننده بر كارايي دو منعقد كننده آلوم  و پلي آلمونيوم كلرايد در حذف كدورت و مواد آلي كربنه از آب آشاميدني

سهيلا پورمند *

افشين تكدستان

محمد صديق مرتضوي

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

16

ژئو پارك قشم ،قابليتهاو محدوديتها

سامره فضل خواه*

دكتر سيد مسعود منوري

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89

17

ارائه برنامه راهبردي مديريت پسماند به روش AWOT (مطالعه موردي  روستاهاي شهرستان ميناب

مرتضي زارعي**

سيد علي جوزي

محسن دهقاني*

اولين همايش ملي سلامت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

11-12اسفند89