امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره انتشارات علمي

تازه های نشر

ردیفنام کتابطرح جلد
1

Building design in hot & humid climate of  sougt of iran

 

تالیف: دکتر شهریار مشیری/ هوشنگ سلامتی هرمزی

2

رسم معیشت مردم هرمزگان( خوراک، پوشاک و مسکن)

تالیف: سهراب سعیدی و دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

3

پرنیان سخن

تالیف: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی و سهراب سعیدی

4

گفتارهای مردم شناسی در خلیج فارس

تالیف: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی و سهراب سعیدی

5

بناهای سنتی استان هرمزگان

تالیف: سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی

6

فرهنگ مردم بندرلنگه

 

تالیف: فهیمه باقری و دکتر مهدی باقری

7

استقرار دولت الکترونیک با رویکرد دولت کارآفرین

 

تالیف: دکتر مهدی باقری، دکتر مختار رنجبر و پیام پاسلاری

8

چی چی کای مم گپو: قصه های مادربزرگ

 

تالیف: سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی

9

چی چی کای  بپ گپو: قصه های پدربزرگ

 

تالیف: سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی

10

ریاضیات پایه

 

تالیف: طیبه رضایی تازیانی و مهناز برخورداری احمدی

11

فرهنگ تلمیحات شعر معاصر (فریدون توللی، فریدون مشیری، رهی معیری)

 

تالیف: زهرا باباپور

12

آموزش تکنیک های حل مسأله در نظریه گروه ها

 

تالیف: آتسا پارساپور و خدیجه احمد جواهری

13

ظرفیت های نمایشی در شعر نو

 

تالیف: رضا کمالی زرکانی

14

ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم نقشه های معماری(در کاربری مسکونی)

 

تالیف: هوبه تحویلداری

15

طراحی صفحات وب با رویکردی کاربردی

 

تالیف: هدایت الله دلاکی

16

زبان و ادب فارسی

 

تالیف: مریم علیمرادی

17

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

تالیف: شاداب منوچهری و ذکوران ایمانی

18

حسابرسی 1

 

تالیف: محمدرضا حیدری سیرمندی، مهدی دسینه