امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیر کل امور مالی و تسهیلات اعتباری

مدير امور مالي:جناب آقای عبدالله جعفری نیا

شرح وظايف:
كليه فعاليتهاي مرتبط با دريافتها وپرداختهاي دانشگاه مستلزم نظارت وكنترلي است كه مديريت امور مالي را بر آن داشته تا با استقرار ادارات زير مجموعه اين مهم را در راستاي نيل به اهداف مقدس دانشگاه عملي سازد .

 

ادارات زیرمجموعه مدیر کل امور مالی و تسهیلات اعتباری دانشگاه:

1- اداره درآمد

2- اداره رسیدگی به اسناد

3- اداره حسابداری

4- اداره صندوق رفاه دانشجوئی