امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیر کل امور اداری

جناب آقای مهندس حسین سازگار - مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

 

شرح وظایف :

 

1- نظارت برعملکرد دبیرخانه

 

   1-1-:ثبت نامه های ارسالی و دریافتی 1-2-دریافتو ارسال بسته های پستی

   1-3-: ارسال نامه های اداری از طریق سیستم اتوماسیون به سایر قسمتهای اداری و ...

 

2- نظارت بر عملکرد تاسیسات

 

    شامل تعمیرات برقی و لوله کشی و انجام عملیات جوشکاری - نقاشی نظارت بر سیستم های کولرهای گازی و ...

 

3- نظارت بر عملکرد اداره کارگزینی

 

    3-1- صدور احکام پرسنلی شامل (افزایش سالانه حقوق،ارتقاء گروه ها و سایر موارد)

    3-2- ارائه آمارهای مختلف کارکنان و اعضای هیات علمی به منطقه و سازمان مرکزی

    3-3- محاسبه مانده مرخصی پرسنلی

    3-4- ثبت مرخصی و ماموریت روزانه ساعتی کارکنان

    3-5- محاسبه کارکرد و اضافه کار و کسرکار پرسنل

    3-6- تهیه کارت ورود و خروج کارکنان

    3-7- دریافت هزینه های درمان همکاران و ارسال به سازمان مرکزی

 

4- نظارت بر عملکرد تدارکات

 

    شامل خرید سایر اقلام مورد نیاز دانشگاه با توجه به صرفه اطلاح دانشگاه در رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی

 

5- نظارت بر عملکرد انبار

 

    5-1- تحویل اقلام خریداری شده از تدارکات براساس فرم های درخواست

    5-2- خروج وسایل از انبار طبق فرهای خروج انبار

    5-3- رسید کردن فاکتورهای خرید و ارسال به امور مالی جهت تنظیم رسید ریالی

    5-4- ثبت موجودی کالا و ورود و خروج آن در پایان سال طی انبار گردانی سالی و ...

 

6- نظارت بر عملکرد نقلیه

 

    6-1- خدمات رسانی حمل و نقل و جا به جایی همکاران

    6-2- خدمات رسانی به دانشجویان جهت انتقال به خوابگاه و ...

    6-3- خدمات رسانی به دانشجویان جهت شرکت در اردوهای علمی داخل و خارج استان

 

7- نظارت بر عملکرد خدمات و فضای سبز

 

    7-1- نظافت قسمتهای مختلف ،جابه جایی وسایل

    7-2- نظافت، هرس فضای سبز و همچنین نظافت استخر های دانشگاه

    7-3- کاشت گل و همچنین جابهجایی نهال آنها در قسمتهای مختلف دانشگاه جهت زیبایی محوطه