امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مديريت برنامه ريزي آموزشي

مدیر: زهرا باباپور

کارشناس: نازیلا عامری

هدف: بهينه‌سازي و ارتقا برنامه‌هاي آموزشي

شرح وظايف:

1- بازنگري برنامه‌هاي درسي و پيش‌نيازها

2- حمايت و همكاري لازم جهت تهيه و تدوين طرح درس اساتيد

3- همكاري جهت تهيه تقويم آموزشي و درسي توسط گروه‌ها

4- همكاري و مشاوره با گروه‌ها جهت رفع مشكلات احتمالي در روند تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي

5- اطلاع‌رساني قوانين و دستورالعمل‌هاي آموزشي به اعضا هيئت علمي

6- همكاري با گروه‌هاي آموزشي جهت تهيه و ارائه برنامه‌هاي آموزشي اختياري مورد نياز و علاقه دانشجو

7- تعيين استراتژي مناسب براي ادغام برنامه‌هاي مشابه و دروس مرتبط

8- بررسي و تعيين  امكان توسعه برنامه‌هاي آموزشي گروه

9- بازبيني امكانات و تجهيزات در اختيار گروه براي حداكثر رساندن بهره‌وري از امكانات آموزشي و درماني

10- مشاركت و همكاري با دانشكده‌ها جهت ارائه برنامه آموزشي

 

 

ضميمه:
فايلتوضحياتحجم فايل
Download this file (1.docx)فایل فرم طرح درس 25 Kb