امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدير کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر سلمان ستوده نیا کرانی

 

----------------------------------------------------------------------------

 

وظايف مدير آموزش

1-    نظارت بر اجراي آئين نامه هاي آموزشي مقاطع مختلف ومصوبه هاي شورا ي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

2-    بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب به معاونت آموزشي وشوراي آموزشي

3-    تهيه وتدوين شيوه نامه ها وطرح هاي آموزشي وارائه آنها به شوراي آموزشي دانشگاه

4-    بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

5-    نظارت برروند فعاليت هاي طراحي وراه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه

6-    تشكيل پرونده وثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه وشيوه نامه هاي آموزشي

7-    كنترل سنوات  تحصيلي دانشجويان

8-    تهيه گزارش هاي كارشناسي  پرونده هاي دانشجويان

9-    نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع  مختلف رشته هاي تحصيلي  

10-  نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

11- امور مربوط به دانشجويان ممتاز

12- امور مربوط به ثبت نام دانشجويان غير ايراني

13- مشاركت در برگزاري جشن آغاز تحصيلي وجلسه توجيهي دانشجويان جديد الورود

14- ارائه گزارشهاي آماري وتدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه 

15- ارائه مشاوره واطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات وآيين نامه هاي آموزشي

16- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت وجلسات داخلي

17- كنترل ونظارت بر عملكرد بايگاني آموزش