امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

کارگاه‌های کامپیوتر

مسئول:

نوین مکوندی - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در حال حاضر كارگاههاي كامپيوتر با مشخصات ذيل در حال سرويس دهي به دانشجويان محترم مي‌باشد.

رديف

نام كارگاه

 

ظرفيت

محل استقرار

1

كارگاه 1

 

29

طبقه 4 ساختمان پژوهش

2

كارگاه 2

 

38

طبقه 4 ساختمان پژوهش

3

كارگاه 3

 

51

طبقه 4 ساختمان پژوهش

4

كارگاه 4

 

22

طبقه 1 ساختمان آموزش

5

كارگاه 5

 

35

طبقه 4 ساختمان پژوهش

 

 

پرسنل كارگاههاي كامپيوتر

آقايان منصور هاشمي - سعید اسماعیلی