امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

کافی نت دانشگاه

مسئول:

حسین درویشی نخل ابراهیمی - کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كافي نت دانشجويی شامل 27 سيستم، آماده خدمات رسانی به دانشجویان محترم است.
مراحل اخذ كارت اينترنت:

1- واريز مبلغ 1800 تومان به شماره حساب 8228 براي استفاده 10 ساعت اينترنت
2- ثبت فيش پرداختي و پر كردن فرم مشخصات دانشجو
3- تحويل فرم مشخصات دانشجو به كافي نت و دريافت اعتبار اينترنت

اينترنت رايگان:

- كارمندان دانشگاه 240 ساعت در سال

- اعضا هيئت علمي 240 ساعت در سال

- دانشجويان كارشناسي ارشد 60 ساعت در ترم

كارمندان دانشگاه، اعضا هيئت علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد جهت دريافت اعتبار اينترنت به امور مالي و پس از پر كردن فرم مشخصات فردي به كافي نت مراجعه نمايند.