امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

به عنوان یکی از ارکان حوزه معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه با اهتمام به رسالت گسترش و بسترسازی در بخش IT و به عنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش­های دانشگاه نقش حیاتی و بنیادی دارد.