امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

فهرست مجلات بی اعتبار

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان فهرست مجلات بی اعتبار در سایت معاونت پژوهش و فناوری سازمان به نشانی  http://rvp.iau.ir/spقابل دسترس می باشد.