امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

فعالیتهای در دست اقدام

فعالیتهای در دست اقدام در واحد بندرعباس و سایر مراکز دانشگاه عبارتند از:

ردیف مرکز پروژه پیشرفت کار
1
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس 
سالن ورزشی فاز 9 --
2
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس 
 نمای ساختمان فرهنگی (مسجد) 
3
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس 
 ساخت المان شهدای گمنام 

در حال حاضر بخش نظارت حوزه عمراني در حال کنترل بر ساخت وسازهاي مراکز زير است .