امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اطلاعیه مهم صندوق رفاه

اطلاعيه شماره یک-- قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل  دانشجوياني كه از وام بلند مدت استفاده نموده اند بلافاصله پس از فارغ التحصيلي جهت دريافت دفترچه اقساط به صندوق رفاه مراجعه نمايند .در صورت عدم دريافت دفترچه اقساط در زمان مقرر شده مشمول جريمه و ديركرد مي شوند .