امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

رئیس دفتر فرهنگ

نام و نام خانوادگی:   حسن زارعی

رشته تخصصي: علوم حوزوي( فقه ) - تحصيلات : سه سال خارج فقه و اصول "حوزوي" ( معادل فوق ليسانس )

تعداد مقالات : 8 مقاله

تعداد کتب چاپ شده : 4 جلد و 6 جلد در دست چاپ

سوابق خدمتی:

 

  1- تصدی معاونت فرهنگی و آموزشی  کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان از تاریخ 1371.9.1لغایت 1377.5.25

2- عضویت شورای کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرعباس از تاریخ 1375.6.4لغایت 1377

 3- مدیریت حراست و گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال 1378 لغایت 1383

  4- ریاست روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سالهای 1377 لغایت 1378

 5- ریاست دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال 1377 لغایت 1381 به مدت 5 سال

6- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب و راه اندازی ساختمان های آموزشی و فرهنگی و راه اندازی بوستان  دانشجویی واحد فوق از سال 1384 لغایت 1389.7.7به مدت 5 سال

  7- ریاست شورای حل اختلاف محله طلابند بندرعباس به مدت 3 سال از تاریخ 1383.8.28

 8- عضو کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 15 از تایخ 1383.8.3 تا هم اکنون

 9- عهده داری امامت موقت جمعه شهرستان میناب از سال 1388 تا اکنون

 10- تصدی پست معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از سال 1388 تا هم اکنون

 11- تهیه و تدوین نقشه ی راه و راهبردهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 15 استان هرمزگان