امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دعوت به بازدید از نمایشگاه مواد مخدر

 از کلیه كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس جهت بازدید از نمايشگاه تخصصي مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي بازديد به عمل آوردند.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه