امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دفتر طرح و برنامه و بودجه

مدیر طرح و برنامه و بودجه: خدیجه حریرنیا

اهم وظایف این دفتر شامل موارد ذیل می‌باشد:

- تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه واحد
- تهیه و تدوین پیش بینی بودجه‌های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه‌های توسعه واحد
- نظارت بر عملیات صندوق پژوهشی واحد و اخذ مجوزهای لازم از سازمان مرکزی جهت استفاده از بودجه پژوهشی بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه هزینه‌های پژوهشی واحد و اعلام به سازمان مرکزی
- برگزاری جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد
- تهیه گزارش‌های عملکرد برنامه توسعه بصورت سالیانه
- تجزیه و تحلیل و آنالیز بودجه هر سه ماه یکبار
و

پيگيري جهت جذب بهينه بودجه‌هاي ساليانه پژوهشي مهمترين عملكرد اين دفتر مي‌باشد، جذب 100 درصدي بودجه در سالهاي 1385 تا 1391 كه بالغ بر 40 ميليارد ريال مي‌باشد گواه بر مدعاست. بودجه سال 1392 نيز كه رقمي معادل 10 ميليارد ريال مي‌باشد تاكنون به ميزان 87% استفاده شده است. لازم به ذكر است بودجه‌هاي مذكور جهت خريد تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و كارگاهي، تجهيزات و زيرساختهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات، پروژه‌هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي اختصاص يافته است.

 

کلیه فعالیتها با هماهنگی و نظارت کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد انجام گرفته که ترکیب اعضای اصلی این کمیته عبارتند از:

رئیس واحد: دکتر مهدی باقری
معاون پژوهشی واحد: دکتر کبری حاجی علیزاده
معاون اداری و مالی واحد: آقاي حميد رستمي جاز
معاون آموزشی واحد: دکتر مازيار يحيوي

مدير طرح و برنامه بودجه: خدیجه حریرنیا

 

جدول بودجه پژوهشیدریافت
بخشنامه های مرتبط با بودجه پژوهشی دریافت