امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دفتر دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان هرمزگان

فرمها و فراخوان های به روز شده را می توانید از لینکهای زیر دانلود نمایید و بعد از تکمیل آن به دفتر دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان هرمزگان تحویل نمایید .

 

فراخوان جذب هیات علمی

آگهی فراخوان
فرمهای مربوط به جذب اولیهفرم شماره 1 و فرم شماره 2

شماره تلفن  دفتر دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان هرمزگان 6672554-0761