امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

رشته های دانشكده منابع طبيعي

 

کارشناسی پیوستهکارشناسی ناپیوستهکارشناسی ارشددکترا

مهندسی منابع طبیعی -

شیلات

مهندسی منابع طبیعی -

مرتع و آبخيزداري

مهندسی شیلات -

تكثيروپرورش آبزيان

مهندسی شیلات -

تكثير و پرورش آبزيان

مهندسی منابع طبیعی -

محيط زيست

-

مهندسی  شیلات -

بوم شناسي آبزيان شيلاتي

-

مهندسی منابع طبیعی -

مرتع و آبخيزداري

-

مهندسی محیط زیست-

برنامه‌ریزی، آموزش و مدیریت محيط زيست

-

مهندسي كشاورزي - آب

-

مهندسي محيط زيست -

آب و فاضلاب

-

زیست شناسی - زيست دريا

- -