امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

رئیس دانشکده منابع طبیعی

نام و نام‌خانوادگی: حسین پرورش

مدرک تحصیلی: دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته محیط‌ زیست، 1389

 

♦ جوایز و تقدیرنامه‌ها:

- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،اردیبهشت 1389

- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،اردیبهشت 1391

♦ تجارب مرتبط :

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، از مهرماه 1386 تاکنون

- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست از سال 1390 تا 1392

- ریاست دانشکده منابع طبیعی از مهر ماه 1392

♦ تالیفات:

- تالیف کتاب "راهنمای گردشگری استان هرمزگان"، 1389، انتشارات نشر نوین

- ترجمه کتاب "مدیریت جامع حوزه آبخیز"، 1388، انتشارات دانشگاه هرمزگان

ترجمه کتاب "راهنمای پیمایش منابع دریایی گرمسیری"، در دست چاپ

♦ مقالات ISI و علمی پژوهشی:

- تعیین ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مجاز جهت فعالیتهای قایقرانی تفریحی در تالاب بین المللی حرا رود گز، 1392، مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی، شماره 13: 85-92

- مقایسه روش آمایش فیزیکی (ژئومرفولوژی) و روش آمایش سرزمین جهت ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز نساء در استان هرمزگان، 1389، مجله آمایش سرزمین، شماره 2،27-50

- تعیین ظرفیت برد جهت مجتمع اقامتی چاهو در منطقه حفاظت شده گنو، 1389 فصلنامه میراث و گردشگری، شماره2، 9-20

- مطالعه وضعیت آلودگی میکروبی در آبهای ساحل شرق بندرعباس،  1389، فصلنامه علمی – پژوهشی خلیج فارس، شماره 2، 74-61

- بررسی میزان بیومس آبزیان در جنگلهای مانگرو سیریک، فصلنامه پژوهشهای دریایی، 1390

  • Bioavailability and concentration of heavy metals in the sediment and leaves of Grey Mangrove Avicennia marina(Fordk.)Vierh,in Sirik Azini Creek, Iran,2011, Biological Trace Element Research, 143: 1121-1130
  • Estimating the physical sensitivity of eastern coast of Hormozgan Province in Iran, against oil pollution using Environmental Sensitivity Index (ESI), 2012, Archives Des Sciences, 65: 100-112
  • Establishing Allometric Relationship Using Crown Diameter For the Estimation of Above-ground Biomass of Grey Mangrove, Avicennia marina (Forsk)Vierh in Mangrove Forests of Sirik, Iran, 2012, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(2):1763-1769

♦ همایشهای علمی:

- بررسی غلظت هیدروکربنهای نفتی در رسوبات بندر معلم، ارائه سخنرانی، 10 اردیبهشت 1390، همایش منطقه‌ای خلیج فارس، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

- بررسی تهدیدات ناشی از فرسایش بادی و هجوم تپه‌های ماسه‌ای روان بر وضعیت سلامت و بهداشت مردم محلی (مطالعه موردی روستای پیوشک جاسک) ارائه سخنرانی، 31-30 اردیبهشت 1388، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، اصفهان، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت شناورهای دریایی فلزی در بندر معلم، ارائه سخنرانی، 9-7 بهمن 1388، هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران، خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

- گزينش مكانهاي مناسب گردشگري در جزیره هرمز با استفاده از ارزیابی چند معیاره مكاني و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 15 و 16 آذر ماه 1391، دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

- برآورد ارزش تفرجی اثر طبیعی ملی خرسین با استفاده از روش هزینه سفر و ارائه راهکارهای مدیریتی، 15 و 16 آذر ماه 1391، دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

Identification of threats on Mangrove forests in Gabrik International Wetland for sustainable Management, 2011. International Conference on Biology, Environment and ChemistryDubai, 28-30 December

♦ طرحهای پژوهشی

- مدیریت زیست محیطی ساحل شرق بندرعباس (خور شیلات تا ترمینال اتوبوسهای مسافری)، 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

- طرح ريزي محيط زيستي جزيره هرمز براي حفاظت و گردشگري با ارزيابي چند معياره مكاني

- شناسايي و نقشه‌سازي مناطق حساس محيط زيستي سواحل شرقی استان هرمزگان با استفاده از شاخص حساسیت محیط زیستی ESI

- شناسایی فون و فلور رودخانه شور، شناسایی عوامل تهدید و ارائه راهکارهای حفاظتی

- بررسی وضعیت زیستی و پراکندگی خانواده گربه‌سانان در استان هرمزگان

- سرشماری پستانداران و پرندگان در حوزه استان هرمزگان