امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیران و کارشناسان آموزشی دانشکده منابع طبیعی

 

اسامی مدیران گروه دانشکده منابع طبیعی

رشته تحصیلیکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

مهندسی منابع طبیعی - شیلات

دکتر امیرهوشنگ بحری

تکثیر و پرورش آبزیان: دکتر امیرهوشنگ بحری

تکثیر و پرورش آبزیان:

دکتر امیرهوشنگ بحری

بوم شناسی آبزیان شیلاتی:دکتر امیرهوشنگ بحری

مهندسی منابع صبیعی - محیط زیست آقای دکتر آژیر خلیل آریا

آب و فاضلاب: آقای دکتر آژیر خلیل آریا

-

برنامه‌ریزی، آموزش و مدیریت محیط زیست:

آقای دکتر آژیر خلیل آریا

مهندسی منابع طبیعی -

مرتع و آبخیزداری

آقای دکتر آژیر خلیل آریا--
مهندسی کشاورزی - آبآقای دکتر آژیر خلیل آریا--
زیست دریادکتر امیرهوشنگ بحری--

 

اسامی کارشناسان گروهی آموزشی دانشکده منابع طبیعی

رشته تحصیلیکارشناسان گروه به تفکیک مقاطع

مهندسی منابع طبیعی - شيلات

کارشناسی: خانم لیلا جعفرپور

کارشناسی ارشد: خانم آرزو زنگنه
دکترا: خانم آرزو زنگنه

مهندسی منابع طبیعی - محيط زيست

کارشناسی: خانم لیلا جعفرپور

کارشناسی ارشد: خانم آرزو زنگنه

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخيزداريکارشناسی : خانم لیلا جعفرپور
مهندسي كشاورزي- آبکارشناسی: خانم لیلا جعفرپور
زيست درياکارشناسی: خانم لیلا جعفرپور