امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

نمایه دروس دانشکده فنی و مهندسی

نمایه دروس به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی

کارشناسی پیوستهکارشناسی ناپیوستهکارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

برق - الکترونیک

مهندسی معماری

مهندسی تکنولوِژی معماری

برق - قدرت

مهندسی متالوژی - گرایش صنعتی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کامپیوتر - نرم افزار

سرفصل مختص به ورودی های 94

برنامه ترمی - ورودی های 94 به بعد

مهندسی متالوژی - گرایش استخراج صنعتی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

مهندسی عمران - آب

 

مهندسی عمران

 

 

مهندسی اجرایی عمران

 

مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

 

مهندسی عمران ورودی 90 به بعد

عمران (دارندگان کاردانی پیوسته یا گرایشهای مختلف - ورودی 87 به بعد )

 

مهندسی مواد - جوشکاری

 

 

مهندسی کامپیوتر ورودی 93 به بعد

عمران (دارندگان کاردانی ناپیوسته با گرایش نقشه برداری-ژئودزی،پیش ساخته ها، پل سازی و ابنیه فنی، عمران روستایی، زیرسازی راه، روسازی راه - ورودی های 87 به بعد)

 

 

مهندسی معماری

 

 

مهندسی برق

عمران (دارندگان کاردانی ناپیوسته با گرایش های کارهای عمومی ساختمان و ساختمانهای بتنی ) ورودی 87 به بعد

 

مهندسی عمران- سازه