امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیران و کارشناسان آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

اسامی مدیران گروه دانشکده

عنوان گروه آموزشیکارشناسیکارشناسی ارشددکترا
مهندسي عمرانمهندس علیرضا دهقان بنادکیمهندسي سازه: آقای دکتر غلامحسین بیگی پورمهندسی عمران آب : آقای دکتر غلامحسین بیگی پور
مهندسی و مدیریت منابع آب: آقای دکتر غلامحسین بیگی پور-
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی: آقای دکتر غلامحسین بیگی پور-
مهندسي معماريزینب یوسفی زادهزینب یوسفی زاده-
مهندسي برق سید مهدی حسینی دستکبرق -  قدرت : علی تجویدی-
مهندسي برق برق -  الکترونیک:  علی تجویدی-
مهندسي متالورژي و موادمواد - جوشکاری: آقای دکتر ستوده نیا-
مهندسی ICT--
مهندسي كامپيوترهدایت ا... دلاکیمهندسی کامپیوتر : سمیه لطفی 
مهندسی صنایع-مهندسی صنایع : شهلا پاسلار 

اسامی کارشناسان گروه دانشکده فنی و مهندسی

عنوان گروه آموزشیکارشناسان گروه به تفکیک مقاطع
گروه مهندسي عمرانکارشناسی پیوسته : سهیلا شکرریز
کارشناسی ناپیوسته : زهرا ذاکری
کارشناسی ارشد : آرزو زنگنه
کارشناسی ارشد : مینا آرمات
گروه مهندسي معماريکارشناسی پیوسته : کلثوم یاراللهی
کارشناسی ناپیوسته : سهیلا شکرریز
کارشناسی ارشد : آرزو زنگنه
کارشناسی ارشد : مینا آرمات
گروه مهندسي برق کارشناسی : حنان بلوکی
کارشناسی ارشد: بنفشه ملایی
گروه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی : حنان بلوکی
کارشناسی ارشد: بنفشه ملایی
گروه  مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات-ICTکارشناسی : حنان بلوکی
گروه مهندسي كامپيوترکارشناسی : مه لقا آزادی
کارشناسی ارشد : مینا آرمات
گروه مهندسی صنایعکارشناسی ارشد : بنفشه ملایی