امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دانشکده فنی و مهندسی

اسامی رشته ها به تفکیک مقاطع تحصیلی

كارشناسي پيوسته

مهندسي عمران

مهندسي معماري

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

مهندسي متالورژي و مواد –متالورژي استخراجي

مهندسي متالورژي و مواد متالورژي صنعتي
كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)–مديريت ICT

مهندسي اجرائي عمران

مهندسي تكنولوژي معماري

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ارشد

مهندسي عمران –مهندسي سازه

مهندسی عمران –مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران –  مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسي معماري

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی برق –قدرت

مهندسی صنایع –مهندسی صنایع

مهندسی مواد –جوشکاری

مهندسی کامپیوتر –نرم افزار

دكترا

مهندسی عمران –آب