امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دانشكده علوم پايه

گروههای آموزشی این دانشکده عبارتند از :

1-گروه فيزيك 2-گروه شيمي 3-گروه زمين شناسي 4-گروه رياضي

 

کارشناسی پیوستهکارشناسی ناپیوستهکارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردهاآموزش ریاضیزمین شناسی - زمین شناسی مهندسی
فیزیک آموزش ریاضی
زمین شناسی  
شیمی - محض  
علوم ریاضی - علوم کامپیوتر