امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیران و کارشناسان آموزشی دانشکده علوم انسانی

مدیران گروه دانشکده علوم انسانی به تفکیک گروه آموزشی و مقاطع تحصیلی

رشته تحصیلیکارشناسی کارشناسی ارشددکترا
گروه حقوقدکتر بهروز مجدزاده

جزا و جرم شناسی: دکتر ابوذر سالاری فر

خصوصی: دکتر دکتر بهروز مجد زاده خاندانی

عمومی : دکتر احمد رنجبر

حقوق کیفری و جرم شناسی: آقای دکتر علیرضا سایبانی

حقوق عمومی: آقای دکتر علیرضا سایبانی
گروه حسابداریآقای ذکوان ایمانیحجت اله سالاریحجت اله سالاری
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیآقای دکتر ابوذر سالاری فر- 
گروه امور گمرکیمهران افراسیابی- 
گروه روزنامه داریدکتر احمد رنجبر- 
گروه علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانیدکتر ابراهیم نگهداریمهران افراسیابی 
گروه علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیدکتر محمدنور رحمانی- 
گروه مترجمی زبان انگلیسیدکتر سیدفواد خطیب

مترجمي زبان انگليسي: دکتر صدیقه عباس نسب

آموزش زبان انگلیسی: دکتر صدیقه عباس نسب
 
گروه دروس عمومی معارف اسلامیحاج اقا معنوی- 
گروه ادبیات فارسیزهرا باباپوردکتر مریم علیمرادی 
گروه تربیت بدنیدکتر گلناز اربابدکتر گلناز ارباب 
گروه روانشناسی-

روانشناسی عمومی: دکتر فاطمه شیبانی

روانشناسی تربیتی: دکتر فاطمه شیبانی

روانشناسی بالینی:دکتر حاجی علیزاده

دکتر حاجی علیزاده
گروه مدیریت-

مدیریت آموزشی-آموزش و بهسازی منابع انسانی : دکتر محمد نوررحمانی

مدیریت اجرایی: دکتر سعید مرادپور

 

دکتر محمد نوررحمانی
گروه علوم اجتماعی - جامعه شناسی-دکتر محمد نور رحمانی 

اسامی کارشناسان آموزشی دانشکده  به تفکیک گروه های آموزشی

گروه حقوق

کارشناسی: خانم صبریه قریشی

ارشد: خانم فاطمه شیرینکام

ارشد: آقای مرتضی عامری
گروه حسابداری

کارشناسی ناپیوسته: خانم فاطمه داوودیان

کارشناسی پیوسته: خانم صدیقه محمدزاده

ارشد: خانم آرزو فاضل مقدم

ارشد: خانم سارا زنداستا
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی سرکار خانم صدیقه محمد زاده
گروه فلسفه و کلام اسلامیخانم نازیلا ضمیری
گروه امور گمرکیخانم مرضیه رئیسی
گروه علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی

کارشناسی: خانم فاطمه داوودیان

ارشد: خانم آرزو فاضل مقدم
گروه علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیخانم مرضیه رئیسی
گروه مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی: خانم نازیلا ضمیری

ارشد: خانم آرزو فاضل مقدم

ارشد: خانم سارا زنداستا
گروه دروس عمومی معارف اسلامیخانم صبریه قریشی
گروه ادبیات فارسی

دروس ادبیات: خانم صدیقه محمد زاده

ارشد: آقای مرتضی عامری
گروه تربیت بدنی

دروس تربیت بدنی: خانم نازیلا ضمیری

ارشد: خانم سارا زنداستا
گروه روانشناسیخانم کیمیا زنداستا
گروه مدیریت

خانم کیمیا زنداستا

خانم آرزو فاضل مقدم

گروه علوم اجتماعی- جامعه شناسیخانم سارا زنداستا