امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

معرفی دانشکده منابع طبیعی

ریاست دانشکده منابع طبیعی: حسین پرورش

مدرک تحصیلی: دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته محیط‌ زیست

رشته ها به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی

اعضای هیات علمی دانشکده

مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده

نمایه دروس دانشکده منابع طبیعی