امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

حمایت از فعالیت های اعضای هیئت علمی

بخش نامه های مربوط به حمايت از فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي به قرار زیر است:

ضميمه:
فايلتوضحياتحجم فايل
Download this file (Anjoman Elmi Asatid.pdf)آيين نامه تاسيس انجمن علمي اساتيد5694 Kb
Download this file (Dorehaye kotahmodat khareg.pdf)بخشنامهشركت در كارگاهها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي خارج از كشور205 Kb
Download this file (forsat m dakhel.pdf)بخشنامهفرصت مطالعاتي داخل كشور88 Kb
Download this file (Ghrardad.pdf)فرمقرارداد فرصت مطالعاتي خارج از كشور2306 Kb
Download this file (jadval.pdf)جدول تخصیص اعتبارات پژوهشي45 Kb
Download this file (kootahmodat dakheli.pdf)بخشنامهشركت در كارگاهها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي داخلي784 Kb
Download this file (Motamam.pdf)متمم بخشنامهفرصت مطالعاتي خارج از كشور43 Kb
Download this file (ozviyat dar anjoman.pdf)بخشنامهعضويت اعضاي هيئت علمي در انجمن هاي علمي معتبر ملي و بين المللي1168 Kb
Download this file (small_forsat_motaleati.pdf)بخشنامهفرصت مطالعاتي خارج از كشور734 Kb