امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

بخش‌نامه و فرم‌های تشویق مقالات

در اجراي آيين‌نامه تشويق مقالات دانشگاه آزاد اسلامي و به منظور رفع ابهامات و همچنين درنظر گرفتن نيازهاي جديد، متمم آيين‌نامه مذكور به شرح زير به اطلاع واحدهاي دانشگاهي مي‌رسد:

1- نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحد مربوط در كليه مقالات علمي انگليسي زبان بايد به شكل زير نوشته شود:

 

Iran ,نام شهر ,Branch, Islamic Azad University نام شهر ,نام گروه Department of

 

 به طور مثال:

                  Department of  Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

و در مقالات فارسي:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضیات، تهران، ایران


تذكر:

1-براي پرداخت تشويقي درج نام گروه، نام دانشكده، نوع وابستگي به شرط عدم استفاده از حرف ربط قبل و بعد از نام واحد و دانشگاه الزامي نمي‌باشد. در درج نام واحد و دانشگاه بهتر است توالي و ترتيب بالا رعايت گردد درج نام كامل دانشگاه و واحد با عبارات بالا الزامي بوده و بايستي توسط علامت  ،  از ساير عبارات مجزا گردد.


2- در مجلات خارجي كه به زبان غير انگليسي چاپ مي‌شوند (مثلا روسي، اسپانيايي، فرانسه و ...) لازم است معرفي نام براساس استانداردهاي بند يك اين بخشنامه،‌به زبان انگليسي نيز ارائه گردد تا مشمول تشويق مقالات بشود. در هنگام درخواست براي تشويق مقاله لازم است چكيده انگليسي مقاله نيز به حوزه پژوهش واحد تحويل شود.


3- فقط مقالاتي مشمول دريافت مبلغ تشويق خواهند شد كه نشاني دانشگاه را به طور كامل، بدون ابهام و براساس بند 1 اين بخشنامه ذكر كرده باشند (مقالات منتشر شده به زبان انگليسي از اول سپتامبر 2010 و مقالات منتشر شده به زبان فارسي از اول مهر ماه 1389 بر اساس بخشنامه جديد مورد تشويق قرار مي‌گيرند). در اين زمينه معاونين پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مي‌بايست اقدامات زير را انجام دهند:

الف- نحوه صحيح درج نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحد مربوط را ازطريق اطلاع رساني به دانشكده‌ها، گروه‌هاي آموزشي، تابلوهاي در معرض ديد اساتيد، دانشجويان، كاركنان و سايت واحد  به انجام رسانند و نيز آموزش لازم را به مديران و كارشناسان مربوط در حوزه خود ارائه نمايند.
ب- به نحو مقتضي و قانع كننده دلايل درج نام صحيح دانشگاه در مقالات را براي همه نويسندگان مقالات توضيح دهند به نحوي كه از اعزام افراد و يا تماسهاي تلفني افراد با سازمان مركزي كاسته شود و افراد پاسخ لازم را در واحد دريافت نمايند.
ت- چنانچه نويسنده اصلي مقاله بتواند نسبت به اصلاح نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامي براساس بند يك بالا و از طريق مكاتبه با مجله مذكور و سايتي كه مقاله در آن ايندكس شده است، اقدام نمايد، با ارائه مدارك مربوط كه مؤيد تغييرات انجام شده باشند، مي‌تواند از تشويق مقاله خود براساس مفاد آيين‌نامه مرجع بهره‌مند شود.
ث- - افرادي كه نام فاميلشان بيش از دو قسمت است پيشنهاد مي‌شود نام فاميل خود را بدون فاصله و مطابق مثال زير ذكر كنند. مثلا: سعيد حسيني تهراني  Saeed Hosseinitehrani


4- آن دسته  از نويسندگان مقالات علمي كه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارند و دانشجو نيز نيستند و تمايل دارند مقاله خود را به نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهای آن توليدكنند، در صورتي كه اين مقالات به‌طور كامل (نه چكيده) در پايگاه‌هاي ISI ، Scopus ، Medline و يا Pubmed نمايه شوند، درخواست تشويق مقالات آنها بايد با توجه به شرايط زير انجام گيرد:

الف- نويسنده متعهد مي‌شود كه مقاله قبلا در جاي ديگري ارائه و يا چاپ نشده باشد.
ب- يك نسخه از مقاله قبل از چاپ در مجله بايد به واحد ارائه شود.
پ- فقط نام كساني را در مقاله بعنوان همكار ذكر كند كه در توليد مقاله مذكور نقش داشته‌اند و ساير كساني كه به نحوي در نگارش مقاله همكاري داشته‌اند فقط در قسمت تقدير و تشكر (Acknowledgement) ذكر شوند.
ت- نويسنده مقاله نبايد خود را به‌عنوان عضوي از دانشگاه (عضو هيأت علمي يا عضو باشگاه) معرفي كند.
ث- مسئوليت رعايت موارد فوق را به عهده گيرد.

            ج- فرم تعهد نامه براي توليدات علمي افراد خارج از دانشگاه پيوست اين بخشنامه مي‌باشد.

 4-1 - در مقابل واحد دانشگاهي نيز متعهد خواهد شد كه در صورت چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي ايندكس شده در پايگاه‌هاي مذكور نسبت به پرداخت تشويق مقاله به شرح زير اقدام نمايد:

 الف- درصورتي كه نويسنده مقاله خود را فقط به نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحد مربوط معرفي نمايند با توجه به جايگاه فرد در مقاله مبلغ تشويقي را به‌طور كامل دريافت مي‌نمايد.
ب- در صورتي كه نويسنده نام دانشگاه آزاد اسلامي را به همراه نام دانشگاه يا موسسه ديگر معرفي نمايد اگر نام دانشگاه و واحد مربوط را به‌عنوان دانشگاه اول در مقاله قيد كند معادل 50 درصد مبلغ تشويقي و چنانچه به‌عنوان دانشگاه دوم به بعد معرفي كند معادل 30 درصد مبلغ تشويقي با توجه به جايگاه فرد در مقاله دريافت مي‌كند.


5- فقط افرادي مي‌توانند مقاله خود را به نام باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ارائه كنند كه عضو رسمي باشگاه مذكور باشند و دوره عضويت آنها خاتمه نيافته باشد.


6- پرداخت تشويق به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي كه مقالات آنان به صورت Online به چاپ مي‌رسند، مطابق اعتبار مجله قابل پرداخت است.


7- فهرست مجلات نمایه شده در پايگاه ISC ازطريق سايت http://www.isc.gov.ir قابل دسترس مي‌باشد و مجلات فهرست شده در اين سايت ملاك تشخيص ISC  بودن مجله خواهند بود.


8- آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه به شكل نيمه‌وقت يا مدعو با واحدهاي دانشگاهي همكاري دارند درصورتي كه نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحد مربوط را به تنهايي در نشاني خود ذكر كنند مشمول دريافت تشويق كامل مقاله خواهند شد و درصورتي كه از دو نشاني (دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه ديگر) استفاده كنند چنانچه دانشگاه را به‌عنوان دانشگاه اول در مقاله قيد كند معادل 50 درصد مبلغ تشويقي و چنانچه به‌عنوان دانشگاه دوم به بعد معرفي كند معادل 30 درصد مبلغ تشويقي با توجه به جايگاه فرد در مقاله دريافت مي‌كنند.


9- درصورتي كه نشاني نويسنده به نام دانشگاه آزاد اسلامي و واحد مربوط در مقاله درج گردد ولي نشاني وي به‌عنوان مسئول مكاتبات Corresponding Author به نام ساير دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي قيد شود، ميزان تشويق او به عنوان ساير نويسندگان در نظر گرفته خواهد شد و مشمول تشويق مقاله به‌عنوان نويسنده اصلي يا مسئول مكاتبات نخواهد شد.


10- تبصره 4 از ماده 8 بخشنامه مرجع به شكل زير اصلاح مي‌شود:

 تبصره 4- در صورتی‌که نویسنده بیش از 3 مقاله ISI WOS  و نه ISI Listed در سال ارائه دهد در پایان سال میلادی با ارائه همه مدارک و مستندات (فقط همان سال) می‌تواند از جدول افزایش تشویقی زیر به‌عنوان مابه‌التفاوت تشویقی * پرداخت شده بهره‌مند گردد. مبناي محاسبه براي تعداد مقالات آنها ابتداي سال ميلادي 2010 مي‌باشد.


11- حوزه معاونت پژوهشي واحدهاي دانشگاهي بايد در مقابل پرداخت هزينه‌هاي چاپ مقاله در هر مجله داخلي و خارجي كاملا حساس باشند و چنين درخواستهايي را فقط درصورتي كه مجله ISI با JRK  بالاتر از 0.75 باشد، پس از بررسي دقيق در واحد، همراه با مدارك لازم براي تصميم گيري نهايي به معاونت پژوهشي دانشگاه (دفتر گسترش توليد علم) ارسال نمايند و از مكاتبه در سايرموارد پرهيز نمايند.


12- تبصره 1 ماده 8 بخشنامه مرجع به شكل زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1. چنانچه مقالات منتشر شده در یکی از مجله‌های Nature یا Science از طرف دفتر مجلات مذکور به عنوان Hot Paper معرفی شوند، به میزان 1.5 برابر مبلغ اعلام شده برای تشویق این مقالات، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.


13- در مورد ماده 1 بند 5 الف.1. فهرست كامل مجلات WoS در نشاني الكترونيكي سايت معاونت پژوهشي وجود ندارد بلكه فايل موجود روي سايت صرفا جهت اطلاع از JRK‌ مجلات استفاده مي‌شود  و IF  مجلات از طريق سايت مجله و يا سايت‌هايي مثل  http://www. ISIknowledge.com و يا http://www.sid.ir/fa/ISIjcr.asp  قابل دستيابي است .


14- تشويق مقالات مستقل از منشأ توليد آنها (طرح تحقيقاتي، رساله يا پايان‌نامه، ارائه شده در همايش‌هاي بين‌المللي و ...) و با توجه به اينكه در كجا ايندكس مي‌شوند، براساس جدول موجود در بخشنامه مرجع و اين متمم به‌طور كامل انجام مي‌گيرد.


15- واحدهايي كه با كمبود بودجه در پرداخت مبالغ تشويقي مواجه مي‌شوند مجاز هستند از جابه‌جايي‌هايي كه در بودجه پژوهشي واحدها پيش‌بيني شده براي تشويق مقالات استفاده كنند. اما استفاده از رديف تشويق مقالات در آيين‌نامه بودجه پژوهشي واحدها براي ساير امور اكيدا ممنوع است.


16- مقالات كاملي كه در همايش بين المللي ارائه مي‌شوند و سپس مجموعه مقالات كنفرانس در سايت ISI  نمايه مي‌گردند، با ارائه مدارك لازم  براساس بخشنامه مربوط تشويق مي‌شوند.


17- در صورتي كه نويسنده همكار مقاله از اعضاي هيات علمي 100 دانشگاه برتر جهان باشد به ازاي هر فرد همكار 0.1 ضريب مجله ISI تا سقف 1.5 برابر تشويق خواهد شد.

تبصره: دانشگاه‌هاي برتر جهان براساس رتبه‌بندي دانشگاه شانگهاي با نشاني  زير معيار شناسايي دانشگاه‌هاي برتر خواهد بود:  http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp

 

 18- فهرست جديد JRK  تحت عنوان 2009  JRK  روي سايت معاونت پژوهشي دانشگاه و در لينك دفتر گسترش توليد علم قابل دستيابي است.


19- قبل از دريافت رتبه از وزارتين، ملاك تشويق، رتبه دريافت شده از كميسيون بررسي و تاييد مجلات علمي دانشگاه است ولي بعد از گرفتن رتبه از وزارتين ملاك تشويق، رتبه گرفته شده از وزارتين (حسب مورد) است.

 

بخش‌نامه شیوه‌نامه تشویق مقالات

متمم بخش‌نامه شیوه‌نامه تشویق مقالات

فرم درخواست تشویق مقالات در مجلات

فرم درخواست تشویق مقالات در همایشها