امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

باشگاه پژوهشگران جوان

تماس با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بندرعباس

براي برقراري تماس با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بندرعباس مي توانيد به طرق زير عمل نماييد:

مراجعة حضوري:  بندرعباس،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،  ساختمان پژوهشی،  طبقه 4 ، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

مكاتبه:  بندرعباس،  چهارراه نخل ناخدا،  بلوار دانشگاه،  پردیس،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشی،  طبقه 4 ،  دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

صندوق پستي : 7915893144

مكالمة تلفني:  6665500 داخلی 1268

ارسال نمابر:  6665510 و 6670248

 

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان براي ارتباط با باشگاه هاي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور و عزيزان علاقه مند به كسب اطلاعات در خصوص باشگاه، از وب سايت رسمي خود به نشاني اينترنتي زير استفاده مي كند:  http://www.bpj.ir/  در اين وب سايت، آيين نامه ها، روال ها و اطلاعات لازم براي علاقه مندان، اعضاي باشگاه و شعبه هاي باشگاه در واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد.

همچنين پيوندهايي به وب سايت هاي مهم و ضروري براي مراجعه كنندگان به وب سايت باشگاه در آن قرار داده شده است.

براي آگاهي از كليه امكانات وب سايت باشگاه از شما دعوت مي گردد تا به آن وارد شده و از محتوياتش استفاده نماييد.

 

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بندرعباس

ناصر پناهی