امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

باشگاه پژوهشگران جوان

عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

داوطلبان عضويت لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:

1-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

2-عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروه هايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.

3-داشتن سن 15 تا 40 سال

و داراي شرايط اختصاصی زير باشند:

در مجموع حداقل 20 امتیاز از مندرجات جداول 1، 2 و 3 به شرح زیر کسب نماید:

 

20≤جدول(3)+جدول(2)  + جدول(1) با ضریب 3

 

جدول (1) : امتیاز معدل با ضریب 3

 

جدول (2) : امتیاز مقاله در 5 سال گذشته

جدول (3) : امتیاز تالیف و ترجمه کتاب