امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

باشگاه پژوهشگران جوان

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي كه رسالت تربيت و پرورش نخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است ، به عنوان مركزي علمي در سال 1377 ، به پيشنهاد رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس گرديد. اكنون با پشت سر گذاشتن بيش از يك دهه، موفق به جذب، پذيرش و حمايت بيش از پنجاه و سه هزار تَن از جوانان پژوهشگر گرديده است و فعاليت هاي چشمگيري در زمينة پژوهش و نخبه پروري به انجام رسانده است. همچنين با توسعة شعبه هاي خود در واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي در اكثر شهر هاي كشور، وظيفة اثرگذار خويش در عرصه توليد علم در ميهن اسلامي را ايفا نموده است.