امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

انجمن هاي علمي ادبي و هنري

انجمن هاي علمي دانشگاه آزاداسلامي واحد بندر عباس

در جهت ارتقاء سطح علمي و پژوهشي دانشجویان  دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي دانشگاه مبني بر تاسيس انجمن هاي علمي ادبي و هنري تعداد 17 انجمن در واحد بندر عباس تشكيل گرديد.بي شك گسترش روز افزون توان مندي هاي علمي و دستيابي دانشمندان ايراني به قله هاي رفيع افتخار و عظت ملي در سايه تحقيق و پژوهش تحقق يافته است كه در اين ميان انجمن هاي علمي نقش بسزايي در پيش برد اين اهداف داشته است از تعداد 17 انجمن موجود در اين دانشگاه تعداد 8 انجمن فعال ميباشند كه به قرار ذيل است :1-مهندسي شيلات 2-بيولوژي دريا 3-معماري 4-زمين شناسي 5-محيط زيست 6- حقوق 7-كامپيوتر 8-مترجمي زيان .
انجمن هاي پرستاري –عمران-برق و الكترونيك-فيزيك-اقتصاد و بازرگاني-ارتباطات-حسابداري-گمرك –علوم تربيتي درحال پيگيري فعاليت مجدد مي باشند.
اعضاء موءسس رشته فقه حقوق درحال ارسال مدارك جهت تاسيس انجمن مي باشند.
درحال حاضر رياست انجمن هاي علمي برعهده خانم فروغ زاهدی مي باشد كه زير نظر حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه مشغول به فعاليت است.

انجمنهای علمی در حال فعالیت و پویا به شرح ذیل می باشند: