امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

امور فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله  می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آیتده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.

با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش ا نکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه امور فرهنگی و وفوق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

برخی از اهم وظایف این مدیریت عبارتند از:

1-     برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

2-     بودجه بندی فعالیتهای فرهنگی

3-     تولید محتوای فرهنگی با قابلیت استفاده در فضای مجازی

4-     تهیه و تنظیم بروشور و ویژه نامه در مناسبت ها

5-     نظرسنجی از برنامه ها، اردوها و نشست های مختلف

6-     افکارسنجی و نیازسنجی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

7-     طراحی و انجام پژوهش ها و مطالعات متناسب با نیازها، برنامه ریزی ها و فعالیت های فرهنگی

8-     بانک اطلاعات فعالیتهای فرهنگی

9-     تدوین دستورکار و صورتجلسات شورای فرهنگی و ابلاغ مصوبات شورا برای اجرا

10-  تهیه و تدوین گزارش مکتوب از فعالیت های مربوطه بصورت ادواری (سه ماهه، شش ماهه و سالانه)

11-  هماهنگی و برگزاری برنامه های توجیهی جهت دانشجویان ورودی جدید در آغاز هر سال تحصیلی

12-  اطلاع رسانی و ثبت نام اعتکاف دانشجویی

13-  اطلاع رسانی، ثبت نام و اهداء هدایای جشن ازدواج دانشجویی

14-  طراحی و تهیه پوستر، بروشور، بنر، پلاکارد و پارچه نوشته جهت مناسبت ها، اعیاد و وفیات

15-  برگزاری نمایشگاه های علمی، فرهنگی، هنری

16-  اجرای طرح ها و نوآوری های فرهنگی

17-  تهیه گزارش های تصویری به همراه فیلم و عکس از فعالیت های فرهنگی