امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اطلاعيه هاي آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

تمدید انتخاب واحد ورودیهای جدید

قابل توجه دانشجويان جديدالورود ( مهر 95)

با توجه به تمديد ثبت نام ، انتخاب واحد دانشجويان ورودي هاي جديد( مهر 95)در تاريخ  15/7/95 ، 16/7/95 و17/7/95  مي باشد.

دانشجويان مي توانند براساس جدول دروس ارائه شده براي دانشجويان ترم اول كه در سايت دانشگاه موجود مي باشد با مراجعه به سامانه دانشجويي انتخاب واحد خود را انجام دهند.