امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

بی سیم دانشگاه

درحال حاضر اینترنت wireless در ساختمانهای آموزش، کتابخانه، مهمانسرای اساتید، خوابگاه خواهران و خوابگاه برادران فعال و قابل استفاده است و بزودی در کل محوطه دانشگاه قابل دسترس خواهد بود.

 

برای دریافت راهنمای ارتباط با شبكه‌ی اینترنت دانشگاه درسیتم عامل Windows XP با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای ارتباط با شبكه‌ی اینترنت دانشگاه درسیتم عامل Windows 7 با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت راهنمای ارتباط با شبكه‌ی اینترنت دانشگاه در سیستم عامل Android با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.