امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی ارشد-منابع طبیعی(بورد آموزشی)

 - سركار خانم دكتر محمدي زاده از گروه محيط زيست و جناب دكتر يحيوي از گروه شيلات حائز اخذ مرتبه دانشياري گرديدند.

2- كتاب مشهور راهنماي پيمايش منابع دريايي گرمسيري توسط دكتر حسين پرورش از اعضاي دانشكده منابع طبيعي ترجمه و منتشر گرديد

3- دانشجويان كارشناسي محيط زيست كه در ترم تابستان با اخذ 12 واحد فارغ التحصيل مي گردند به مدير گروه مربوطه مراجعه نمايند

4- دانشجوياني كه درس شيمي با دكتر معين پور به صورت تك درس دارند هر چه سريعتر به دفتر مدير گروه شيمي واقع در همكف مراجعه نمايند

5- دانشجويان كارشناسي ارشد كه درس ارزيابي اثرات توسعه با دكتر پرورش دارند حداكثر تا شروع امتحانات پروژه درسي خود را تحويل دهند

----------------------------------------------------------------------------------------     
 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :
  سايت ISI  Web of sicenceبصورت آزمايشي در دانشگاه قابل دسترسي ميباشد.اشتراك دائمي دانشگاه منوط به استفاده مستمر دانشجويان عزيز ميباشد.
   پايگاههاي لاتين
web.a.ebscohost.com/ehost/search
http://www.sciencedirect.com
http://link.springer.com
http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.cabdirect.org
Web of sicence
پايگاههاي فارسي
http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://fa.journals.sid.ir/AdvancedSearch.aspx
http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
http://www.civilica.com/