امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی ارشد-علوم انسانی(بورد آموزشی)

دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی: کلیه کلاسها در تاریخ 95/07/22 و 95/07/23 تشکیل نمی گردد.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان آموزش و مترجمی زبان انگلیسی  :کلیه کلاسها از چهارشنبه 95/7/7 تشکیل میگردد.

-----------------------------------------------------------------