امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی ارشد-علوم پایه(بورد آموزشی)

    
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
  سايت ISI  Web of sicenceبصورت آزمايشي در دانشگاه قابل دسترسي ميباشد.اشتراك دائمي دانشگاه منوط به استفاده مستمر دانشجويان عزيز ميباشد.
   پايگاههاي لاتين
web.a.ebscohost.com/ehost/search
http://www.sciencedirect.com
http://link.springer.com
http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.cabdirect.org
Web of sicence
پايگاههاي فارسي
http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://fa.journals.sid.ir/AdvancedSearch.aspx
http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
http://www.civilica.com/