امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی-پرستاری(بورد آموزشی)

قابل توجه

كليه دانشجوياني كه واحد تربيت بدني - تربیت بدنی ویژه  و  ورزش 1- ورزش ویژه   را در نيمسال اول 96-95 اخذ نموده اند:

((كليه كلاس هاي تربيت بدني واحد خواهران و برادران از  روز شنبه  7/17/ 95  )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه كلاس هاي واحد خواهران  در مجوعه ورزشي حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهيد آويني-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

 

حضور در کلیه کلاس هابرای کلیه دانشجویان  الزامی است

دانشجویانی کهواحد تربیت بدنی ویژه  و  ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ، باید در کلیه کلاس ها حضور یابند ودر صورت غيبت غیر موجه  واحد مربوطه توسط گروه تربيت بدني حذف مي گردد.

به همراه داشتن پوشش مناسب ورزشي در اولين جلسه كلاس الزامي است

------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه

 كليه دانشجوياني كه واحد تربيت بدني و ورزش 1 را در نيمسال تابستان 95-94 اخذ نموده اند:

 

((كليه كلاس هاي تربيت بدني واحد خواهران (استاد نگهداری)و برادران(استاد هاشمی ) از  4 شنبه  4/23/ 95  )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه كلاس هاي واحد خواهران  و برادران  در مجوعه ورزشي حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهيد آويني-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار مي شود.

و

حضور در کلیه کلاس ها الزامی است ودر صورت غيبت واحد مربوطه توسط گروه تربيت بدني حذف مي گردد.

به همراه داشتن پوشش مناسب ورزشي در اولين جلسه كلاس الزامي است

 

 گروه تربيت بدني

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجويان

 

 

ويژه دانشجوياني كه واحد    تربیت بدنی   و  تربیت بدنی ویِژه    را اخذ کرده  اند  :

 


امتحان كتبي(10 نمره ) در تاريخ 3/12/ 1395 ساعت 14ظهر  در سالن امام رضا برگزار خواهد شد.

 

عدم حضور در جلسه امتحان منجر به از دست دادن 10 نمره خواهد شد و به هيچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

اين امتحان ويژه  کلیه دانشجويانی است که این واحدها را اخذ نموده اند

 

 جزوه تربيت بدني و تربیت بدنی ویژه  یکسان است. جزوه از  انتشارات پژوهش دانشگاه تهيه و امتحان به صورت تستي خواهد بود.

 

 

گروه تربيت بدني

------------------------------------------------------------------------------------------
 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :
  سايت ISI  Web of sicenceبصورت آزمايشي در دانشگاه قابل دسترسي ميباشد.اشتراك دائمي دانشگاه منوط به استفاده مستمر دانشجويان عزيز ميباشد.
   پايگاههاي لاتين
web.a.ebscohost.com/ehost/search
http://www.sciencedirect.com
http://link.springer.com
http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.cabdirect.org
Web of sicence
پايگاههاي فارسي
http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://fa.journals.sid.ir/AdvancedSearch.aspx
http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
http://www.civilica.com/
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دان